По-добри решения чрез сътрудничество!

ДАВИД Холдинг стартира проекти за „Интернет на нещата“

Интернет на вещите или Интернет на нещата (на английски: Internet of Things, IoT) е концепция за компютърна мрежа, свързваща физически обекти (устройства, съоръжения, комуникационни устройства, превозни средства, сгради и други предмети), притежаващи вградени електронни устройства, позволяващи тяхното взаимодействие помежду им, или такова с външната среда.

Концепция на „Интернет на нещата“

Концепцията разглежда организацията на такива мрежи, като двигател за трансформация на икономическите и обществени процеси така, че да изключи частично, или изцяло необходимостта от участие на човека в действията и операциите на производство, логистиката и управлението на жизнения цикъл на продукти, процеси и услуги .

Наред с „умните“ сензори, управлението на жизнения цикъл (PLM), дигитализацията на процесите, мехатрониката и роботизираните операции, на „Интернет на нещата“ е основен компонент на инициативата за безлюдни кибер-физически производствени системи ИНДУСТРИЯ 4.0.

Активни проекти

В сътрудничество с Brunel University (UBRUN), LKKE, TSAT, GTU

В момента центрове за данни (DCs) са един от големите енергийни консуматори и източник на емисии на СО2 в световен мащаб. GREENDC проектът е насочен към това нарастващо предизвикателство чрез разработване и използване на нов подход за прогнозиране на енергийните нужди.

По проекта ще се събират и анализират данни за натоварване на сървърите, консумирана мощност на активните устройства и системи за охлаждане в центровете за данни.

В резултат ще бъде разработен симулатор, в които мениджърите могат да оценят различни стратегии и сценарии за намаляване на консумацията на енергия и емисиите на СО2.

Archimed MRO - RT

Целта на този проект е развитие на Archimed MRO - системата за техническа поддръжка на машини и съоръжения посока от превантивна към предикативна функционалност, чрез използване на „умни датчици“, Gig Data и аналитичен софтуер за наблюдаване на операционни параметри и „предсказване“ на наближаващи аварийни състояния на критични съоръжения.

Този нов модул ще позволи на потребителите, опериращи активи в генеративната енергетика да намаляват допълнително себестойността на поддръжката, като наред с това редуцират рисковете, свързани с безопасността на хора и околната среда от радиоактивно заразяване.

Последни новини

Български компании се обединяват за развитие на ГИС технологиите

В навечерието на Световния ГИС Ден 2017, технологичните лидери Давид Холдинг, Датекс, Каниско, Колма, Мапекс и Технологика, учредиха Български ГИС Алианс – неправителствена организация, която ще...

ДАВИД Холдинг допълни списъка с електронни административни услуги на НОИ

От 1.07.2017, НОИ стартира новата си електронна административна услуга, разработена от екипа на ДАВИД Холдинг. С нея се предоставя възможност заявлението за отпускане на парично обезщетение за...

ДАВИД Холдинг АД започва работа по нов международен проект

От Януари 2017 Давид Холдинг АД започва работа по нов международен проект - GREENDC, финансиран от Европейската Комисия и програмата за обмен на знания „Marie Skłodowska-Curie“ Целта на проекта...

Постоянно лицензиране за Autodesk потребители!

AUTODESK проектанти, Вие имате избор! На 31 януари тази година, Autodesk преустанови продажбата на постоянни лицензи, ощетявайки всички закупени преди тази дата постоянни лицензи за AutoCAD и за...

Archimed ZERO

Безплатната версия на продукта предлага пълната функционалност на Archimed eDMS 2015 и се доставя при Вас с договор за обновяване и първокласна техническа поддръжка на потребителите от две нива за период от 3 години след доставката.

Българска Асоциация по Водите
Archimed MRO
Българска Асоциация по Водите
Archimed MRO
© 2018 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.