ПО-ДОБРИ РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО

Последни новини

Archimed eDMS като услуга на цена 0.00 Лева!   Archimed eDMS, продукт на ДАВИД Холдинг АД e водещото в България софтуерно решение за... Повече
Bentley проправя различен път към софтуерното лицензиране По време на тазгодишната конференция на Bentley Systems - Year in Infrastructure,... Повече
Най-новото дружество в системата на БЕХ подпомага управлението си с Archimed eDMS Енергийният оператор по измерване и информационни технологии, който е част от БЕХ от края на 2013... Повече
ДАВИД Холдинг ще автоматизира техническото обслужване и ремонтите на оборудването в АЕЦ на Армения В първите седмици на новата година, в столицата на Армения Ереван, се състоя стартова работна... Повече
Archimed ECM помага на БОРКОР в борбата с корупцията В края на 2013г година, в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната... Повече
Представяне на Archimed eDMS в семинар на Българската асоциация по водите ДАВИД Холдинг АД взе участие в първия специализиран семинар на Българската асоциация по водите в... Повече
НОИ пусна електронни услуги, разработени от ДАВИД Холдинг ДАВИД Холдинг разработи четири нови електронни услуги на НОИ, които са налични на интернет... Повече
ДАВИД Холдинг със сертификат за ИТ услуги ДАВИД Холдинг АД продължава успешно да прилага политиката си за подобряване на качеството и... Повече
ДАВИД Холдинг АД възложи на Стоун Компютърс АД доставката на техническо оборудване. В качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-31/27.04.2012... Повече
ДАВИД Холдинг стартира внедряване на ISO/IEC 20000-1 ДАВИД Холдинг АД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на... Повече
Archimed GIS предлага три вертикални решения Съчетавайки мощните средства за управление на документи в Archimed eDMS с прецизния GIS... Повече
Министерство на земеделието и храните внедри 1C:Enterprise за управление на човешките ресурси За по-малко от два месеца, в края на месец март, успешно приключи внедряването на нова система за... Повече
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
Проект 4МС-02-31/27.04.2012 „Внедряване на международно сертифицирана методика и инфраструктура за предлагане на информационни услуги, доставяни по електронен път“ с бенефициент ДАВИД Холдинг АД, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.