ПО-ДОБРИ РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО

Последни новини

ДАВИД Холдинг ще автоматизира техническото обслужване и ремонтите на оборудването в АЕЦ на Армения В първите седмици на новата година, в столицата на Армения Ереван, се състоя стартова работна... Повече
Archimed ECM помага на БОРКОР в борбата с корупцията В края на 2013г година, в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната... Повече
Представяне на Archimed eDMS в семинар на Българската асоциация по водите ДАВИД Холдинг АД взе участие в първия специализиран семинар на Българската асоциация по водите в... Повече
НОИ пусна електронни услуги, разработени от ДАВИД Холдинг ДАВИД Холдинг разработи четири нови електронни услуги на НОИ, които са налични на интернет... Повече
ДАВИД Холдинг със сертификат за ИТ услуги ДАВИД Холдинг АД продължава успешно да прилага политиката си за подобряване на качеството и... Повече
ДАВИД Холдинг АД възложи на Стоун Компютърс АД доставката на техническо оборудване. В качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-31/27.04.2012... Повече
ДАВИД Холдинг стартира внедряване на ISO/IEC 20000-1 ДАВИД Холдинг АД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на... Повече
Archimed GIS предлага три вертикални решения Съчетавайки мощните средства за управление на документи в Archimed eDMS с прецизния GIS... Повече
Министерство на земеделието и храните внедри 1C:Enterprise за управление на човешките ресурси За по-малко от два месеца, в края на месец март, успешно приключи внедряването на нова система за... Повече
Електронен обмен на документи в държавната администрация ДАВИД Холдинг АД разработи за потребителите на Archimed eDMS от държавната администрация... Повече
Давид Холдинг поднови сътрудничеството си със Surfware Inc. От началото на 2012 година, Давид Холдинг поднови сътрудничеството си със Surfware Inc. Surfware... Повече
Топлофикация Русе ЕАД избра 1C:Enterprise ERP за управление на цялостната си дейност В края на 2011 година, ДАВИД Холдинг АД спечели обществена поръчка за внедряване на ERP система... Повече
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
Проект 4МС-02-31/27.04.2012 „Внедряване на международно сертифицирана методика и инфраструктура за предлагане на информационни услуги, доставяни по електронен път“ с бенефициент ДАВИД Холдинг АД, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.