Archimed eDMS

Стандартът за управление на бизнес процеси, документи и административни услуги

www.archimed.bg

Archimed eDMS e интегрирана Client/Server софтуерна платформа за решения, насочени към електронно управление на бизнес процеси и документи. С над 10,000 наименувани потребителя, Archimed eDMS е софтуерен лидер в България, с пазарен дял над 80 % в решенията за управление на процеси и документи. Чрез управлявано сътрудничество и споделяне на структурирана информация във всички фази на работния процес, Archimed eDMS драстично повишава ефективността на екипите и води до измеримо намаляване на оперативните разходи.


Последни новини

© 2017 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.