Портални решения за сътрудничество

Електронна платформа за управление на човешки ресурси (HR)

Предназначение – Електронната платформа за управление на човешки ресурси е WEB базирана решение за управление на информацията за фирми, свързаните с тях организационни структури и регистрираните в тях лица.

Платформата включва следните основни възможности:

  • Регистрация на фирми и организации и управление на информацията свързана с тях
  • Регистрация на административни структури свързани за конкретна фирма или обхващащи множество фирми и организации
  • Регистрация на лица и управление на техните персонални и административни данни

Допълнителни функционални възможности:

  • Управление процеса на обучения на персонала и организациите – курсове, семинари, проекти и други
  • Управление на дейностите в организациите свързани с планиране, управление и проследяване на събитие
  • Други специфични дейности и процеси във фирмите и организациите.
Електронна платформа за управление на учебния процес във ВУЗ
Електронна платформа за бизнес комуникации и сътрудничество

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

© 2018 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.