Всички новини

ДАВИД Холдинг допълни списъка с електронни административни услуги на НОИ

От 1.07.2017, НОИ стартира новата си електронна административна услуга, разработена от екипа на ДАВИД Холдинг. С нея се предоставя възможност заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица да се подава и по електронен път.

Услугата е достъпна на интернет страницата на института (www.noi.bg) и за подаването й е необходимо наличието на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.

Потребителите, избрали електронния вариант на подаване, ще трябва да приложат като прикачен файл освен новия образец на заявлението за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица и акт за прекратяване на правоотношението.

За заявленията, подадени след 30 юни 2017 г., отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж за безработица.


Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

© 2018 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.