Направления

Направления

Професионалното обучение и повишаване на квалификацията се изпълняват в следните направления:

Основна подготовка:

 • 481 Компютърни науки - Програмно осигуряване
 • 482 Приложна информатика - Икономическа информатика

Избираема подготовка:

 • 521 Машиностроене - Софтуерни програми за геометрично обемно моделиране и Програмиране на машини с ЦПУ

Обученията по изброените направления обхващат 5 /пет/ групи учебни модули за професионална подготовка, с включени в тях учебни предмети:

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

 1. ЗБУТ
 2. Пазарна икономика
 3. Международни стандарти за управление
 4. Операционни системи и Интернет
 5. Текстообработващи програми
 6. Компютърен английски език

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

 1. Електронни таблици
 2. Компютърна презентация
 3. Компютърна графика
 4. Асемблиране и конфигуриране на компютърни системи и компютърни мрежи

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

 1. Бази от данни и СУБД
 2. Програмиране на С#
 3. Софтуерни технологии
 4. Разработка на икономически софтуер
 5. УЕБ програмиране

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

ИЗБИРАЕМА СПЕЦИФИЧНА

 1. Компютърно проектиране на тримерни геометрични обекти – синхронна технология
 2. Компютърно проектиране на тримерни геометрични обекти – специфични инженерни задачи
 3. Технологично проектиране за машини с ЦПУ

Всеки учебен модул се изпълнява по утвърдена учебна програма.
Обученията се провеждат по предварително определен график или по заявка на възложител.


ЦПО "ДАВИД"

Софтуерна АКАДЕМИЯ

Академична програма за IT ентусиасти

© 2018 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.