Обучения

Професии, специалности и учебни програми

В ЦПО "ДАВИД" се провежда следното професионално образование и обучение:

В две направления се провеждат обучения за придобиване на квалификация по професия (в пълен обем), съгласно рамкова програма „Е“, по следните специалности:

No. Направление Професия Специалност  
1 481 Компютърни науки Програмист Програмно осигуряване  подробно
2 482 Приложна информатика  Икономист-информатик Икономическа информатика  

В три направления се провеждат курсове за обучения за придобиване на квалификация по част от професията или по усъвършенстването й, по следните специалности:

No. Наименование на курса за обучение Професионално направление Професия Специалност  
1 Програмиране на C# 481 Компютърни науки 481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване  подробно
2 Разработване на УЕБ страници 481 Компютърни науки 481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване подробно
3 Софтуерни технологии 481 Компютърни науки 481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване  подробно
4 Разработка на икономически софтуер в платформата 1С:Предприятие 481 Компютърни науки 481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване  подробно
5 Информационна система за управление на бизнеса 1С:Предприятие ERP 482 Приложна информатика 482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика  подробно
6 Информационна система за управление на бизнес процеси документи и електронен архив „Архимед“ 482 Приложна информатика 482020 Оператор информационно осигуряване 4820201 Икономическо информационно осигуряване  подробно
7 Тримерно моделиране със Solid Edge, модулно, с два модула 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521020 Техник приложник 5210202 Промишлена естетика и дизайн  подробно
8 Технологично проектиране за машини с ЦПУ с CAM Express софтуер 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен Техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ  подробно

ЦПО "ДАВИД"

Софтуерна АКАДЕМИЯ

Академична програма за IT ентусиасти

© 2018 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.