Документ

Документ

Курсистите, положили успешно изпитите за завършване на обучението, получават документ, както следва:

  • За обучение в курсове, провеждани по програми А и Б и по програми Е за придобиване на степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация за съответната степен на професионална квалификация, по образец, съответстващ на изискванията на чл. 38 ал. 4 от ЗПОО (за всички професии)
  • За обучение в курсове, провеждани по програми Д, и по програми Е за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация – Удостоверение за професионално обучение, по образец, съответстващ на изискванията на чл. 38 ал. 4 от ЗПОО

Курсистите, които не са положили успешно изпитите за завършване на обучението, могат да се явят повторно на изпит по реда, указан в Правилника на ЦПО.

Курсисти, които не са се явили на изпитите за завършване на обучението или не са ги положили успешно, могат при поискване да получат Удостоверение за участие в квалификационен курс по образец на ЦПО.


ЦПО "ДАВИД"

Софтуерна АКАДЕМИЯ

Академична програма за IT ентусиасти

© 2018 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.