• 02 490 1600
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Bentley Open Utilities

3D GIS & AM/FM

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_text]

 


Bentley Open Utilities е ключово за предлагания проект десктоп приложение, което отговаря на основните изисквания за моделиране, документиране, и управление на информационните активи на инфраструктурни мрежи за доставка на електрическа енергия, газ, вода и канализационни услуги в състояние такива, „както са изградени" (as built). Уникално предимство на Bentley Open Utilities е факта, че той обединява в едно изпълнимо приложение, в едно единствено хранилище на данни и в един единствен потребителски интерфейс трите най-важни ключови системи за проектиране, управление и поддържане на инфраструктурни обекти:

  • GIS за инфраструктура и картография
  • 3D/2D CAD система за инженерно проектиране 
  • Система за планиране и управление на ремонтите

Bentley Open Utilities е интегрирано Client/Server GIS/CAD решение, предназначено да автоматизира задачите в работния поток при планиране, проектиране и оценка на разходите за разширяване на инфраструктурата, включително дейностите за обновяване и техническа поддръжка. Ядрото на Bentley Open Utilities се базира на GIS/CAD технологиите на Bentley Sistems - MicroStation CAD и Bentley MAP GIS, като интегрирано 2D и 3D инженерно гео-пространствено решение, за да се справи с уникалните предизвикателства и нужди на организации, притежаващи и/или управляващи мрежи за доставки на публични услуги – вкл. за картографиране, планиране, проектиране, изграждане, и управление на инфраструктурни мрежи и обекти.

За да отговори на предизвикателството, Bentley Utilities Designer осигурява три отделни инсталационни модула, които работят напълно интегрирано върху обща GIS база данни: Workflow Manager, Design Editor и Job Manager

BUD layout

Bentley Open Utilities включва няколко функционални модула: 

071713BUD-GIS-Lg

- Workflow Manager. Workflow Manager е инсталируем софтуерен компонент на Bentley Utilities Designer, който поддържа достъпа до данните, опростява работа и управление на задачите при предаване от текущия потребител на следващия потребител, и увеличава сътрудничеството и достъпа до информацията. Workflow Manager постига това чрез присвояване на групи от роли на потребителите, управление на състоянието на задачите, портал базиран на ролята на потребителя, който включва потребителските задачи и свързаните с тяхното изпълнение данни.

- Design Editor. Модулът Design Editor осигурява основната среда за GIS, проектиране, визуализация и редактиране на данни, за да създава, управлява, анализира и докладва информация за активите на комуналната инфраструктура, както и да създава, управлява, анализира и оценява разходите свързани с развитието и поддръжката на обектите и мрежите в комуналната инфраструктура. Инструментите в Design Editor може да бъдат категоризирани в две отделни групи: Map Tools и Design Assistant.

bud9284

- Инструментите в Map Tools осигуряват основната графичен изглед на данните. Предлагат се разнообразни инструменти за моделиране, документиране, анализ и отчети за инфраструктурата, както и развити 2D и 3D средства за манипулиране и анализ на гео-пространствени данни и инструменти за подготовка за печат.


- Инструментите в Design Assistant са на разположение в сесиите за редактиране, където се създават и манипулират проектни планове. Средствата за проектиране предоставят възможност да зададете съвместими единици, присвоени към работни локации в проекти за разширяване на инфраструктурата, планове за поддръжка, както и планове за обновяване. Присвояването на съвместима единица свързва дефинициите на материали, тип на труда, както и цената за генериране на прогнозни разходи, спецификации на материалите, сравняване на разходи и т.н. Тази информация става налична чрез непосредствено генерирани отчети. Средствата за проектиране могат да бъдат интегрирани с вече налични системи за управление на активите и работните наряди.

- Job Processor. Job Processor е инсталируем компонент на Bentley Utilities Designer, който изпълнява и следи изпълнението на задачите по работни места, както и изпълнението на „пакетни" операции. Данните се препращат към и от други системи, докато Job Processor работи невидимо във фонов режим. Задачите се обработват по видове работа, които са конфигурирани като набор от график, приоритет, и предпочитанията при известяване за грешки. Оторизираните потребители могат да видят текущата дейност по работни места, както и информация за възникнали събития. Чрез извършване на рутинни или времеемки задачи с малко намеса на потребителя, Job Processor ускорява процесите за производство и поддръжка на данни. Потребителите могат да извършват работата си без прекъсвания и закъснения и без да се конкурират за системни ресурси.  

bud0912

Bentley Utility Desinger - функции и възможности:

Завършено проектиране и управление

• Инженерно проектиране и поддържане на мрежи за доставка на комунални услуги
• Оценка на разходите „в движение"
• Управление на работните потоци (Workflow)с WMS и ERP интеграция
• Управление на активи и картиране чрез :
    » Вградена GIS функционалност, базирани на Bentley Map
    » Конфигуриране на интеграция с различни външни GIS системи
• Един единствен софтуерен лиценз за всички модули

Интелигентни модели на данните

• Конфигуриране на индустриални стандартни модели на данните:
     » Електричество
     » Газ
     » Вода
     » Отпадни води
• Множество видове мрежови модели :
     » Поток
     » Първичен/вторичен
     » Прикрепване (структурно)
     » Катодна защита на мрежи
• Множество видове взаимоотношения:
     » Майка - дете
     » Тръбопровод
     » Кабели и тръба
     » Единични и смесени функции
• Вграден интерфейсен „мотор"
• Поддръжка на адаптивен модел за модифициране на данните

Инструменти за спестяване на време при оформление и редактиране на документи

• Задвижвано от каталог редактиране с помощта на:
    » Интелигентни ГИС функции
    » Съвместими единици
    » Макро единици
    » Материални единици
    » Въвеждане с Drag-and-Drop
• MicroStation 2D/3D CAD базирани интелигентни инженерни инструменти за моделиране , включително:
    » AccuDraw
    » AccuSnap
    » Construct Filet
• Bentley Map GIS базирани интелигентни инструменти за оформление, включително:
    » Паралелно разполагане
    » Promote Feature (разпространяване на GIS обект)
    » „Умни" анотации
• Мощна логика за разполагане въз основа на:
    » Картографски и строителни стандарти
    » Дефинирани от потребителя бизнес правила
• Автоматизирано, базирано на бизнес правила редактиране, включително:
    » Добавяне на избрани GIS обекти
    » Премесване и замяна на съществуващите GIS обекти
    » Извличане на нови GIS обекти от вече съществуващи
    » Проверка и валидиране на данни
• Проектиране на шаблони, базирани на последните проекти
•Управлявани от потребителя инструменти за създаване и редактиране на чертожни шаблони и спецификации на материалите

Динамична оценка на разходи и себестойност в реално време

• Автоматично прехвърляне на съвместими единици
• Моментална подробна разбивка на разходите на всяко работно място и за целия проект, включително:
   » Труд
   » Материали
   » Оборудване
• Пълна поддръжка на данни за единици
• Ползване на данни за съвместими единици от външни системи
• Конфигуриране на съвместими единици и макро единици

Интегрирано управление на работите (WMS)

• Заявки за работа (наряд) и управление на проект в:
   » Самостоятелен режим
   » Интеграция с външни WMS и ERP системи
• Конфигуриране и управление на сложни бизнес работни потоци
• Поддръжка на специфични за потребителя работни състояния, включително очакване и просрочие
• Проследяване на статуса на проекта, продължителност и график
• Автоматично обновяване на пространствени бази данни и данни за работите, материалите и себестойността (WMS)
• Конфигуриране на табла за мениджъри и ръководители

ГИС - базирано управление на активите, анализ и картографиране

• Трасиране на мрежата и отчети :
  » Трасиране на поток, тръбопровод , мрежи катодна защита
  » Радиално трасиране, нагоре/надолу, най-кратък път/ множество пътища/излишни трасета/
  » Индивидуални, композитен, или кумулативни доклади за резултати от трасиране
  » Предварително дефинирани или дефинирани от потребителя „стоп" критерии
  » API за трасиране на мрежи
• Анализ и отчитане на утечки/течове :
  » Асоцииране на обекти за утечки/течове индивидуално или пакетно
  » Доклади за утечки/течове в район или в цялата мрежа
  » Кръстосани таблични доклади за размера на тръбата, материала, и времето
• Създаване на профили:
  » Добавяне / Премахване на функция за създаване на профил
  » Напълно конфигурируеми използване на Profile Editor
• Интегрирани Bentley MAP GIS инструменти, включително :
  » Буфериране
  » Припокриване
  » Присъединение
  » Тематична ре-символизация
  » Етикетиране
  » Браузър за данни
  » Редактор на запитване (Търсене По ... )

Мобилни работни потоци

• Режим на автоматизирана репликация за offline полево базирано проектиране
• Мобилно I-model публикуване на скици/карти за преглед
и запитвания от таблетни устройства с Bentley MAP Mobile

Пълна оперативна съвместимост

• Поддръжка на множество модели на данни:
  » DGN XFM
  » DGN / RDBMS
  » Oracle Locator / Spatial
  » SQL Server Spatial
• Конфигуриране на интеграция с различни външни GIS системи
• Конфигуриране на интеграцията с външни WMS или ERP системи
• Предварително конфигурирани интеграция с ProjectWise ® за ефективно управление на инженерното съдържание
•Предварително конфигурирана интеграция с продуктите за мрежово моделиране и анализ на Bentley
  » WaterGEMS ®
  » SewerGEMS ®
  » Bentley sisHYD

Напълно конфигурируеми и персонализирани инструменти

• Конфигурационни инструменти на Model Administrator
• . NET език персонализиране , включително VBA. 

Повече информация за конфигурации, цени и лицензни условия можете да получите на тел. 02 490 1600[email protected]

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]


3D CAD/GIS

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни