Archimed IoT

Archimed IoT

С всеки следващ ден бизнесът е изправен пред нови изисквания и предизвикателства – по-високо качество, по-ниска себестойност, по-малко престои, повече производителност.

В комплексната среда „човек-машина“ ролята на човека изисква все по-висока информираност относно спецификата на машинните операции, за превантивна намеса с цел отстраняване на предстоящи повреди и гарантиране на гладка безаварийна работа на оборудването във фирмата.

Нашето ново предложение – Archimed IoT ви предлага решение за всеки бизнес, за всеки процес, за всеки контролер в производството, за изпълнение на всяка задача по мониторинг и ремонт, и за всяка роля в техническата поддръжка.

Управлявайте с лекота

  • Всеки бизнес
  • Всеки процес
  • Всеки контролер
  • Всяка роля
  • Всяка задача

Archimed IoT включва:

Доказаните софтуерни инструменти на Archimed eDMS за управление на бизнес процеси и документи, работещи вече над 30 години в над 200 организации в страната;

  • dataFRUIT IIoT - хардуер и софтуер за наблюдение на машинни данни в реално време с натрупване на избрани сигнали от наблюдаваните машини за откриване на пред-аварийни състояния;
  • Предварително конфигурирани автоматични работни потоци (workflows), управляващи действията на всяка роля при изпълнението на задачите за отстраняване на неизправности и техническа поддръжка на всеки наблюдаван машинен контролер;
  • База данни с история на наблюдаваните контролери, процеси и действията, извършвани за отстраняване на неизправности в наблюдаваните устройства;

По желания на потребителя, Archimed IoT може да предложи в допълнение:

  • Автоматизирани работни потоци (workflows) за всички типични за фирмата процеси – вкл. снабдяване, логистика, техническа подготовка, производство и други;
  • Специализирани инструменти за обработка и управление на техническа документация, вкл. OCR, Raster to Vector, CAD документи и други.
Image

Archimed IoT се доставя до фирмите крайни потребители като услуга с годишен наем и включени в цената обновяване на софтуера и техническа поддръжка на потребителите.

Въпроси и отговори

Archimed IoT се доставя при крайния потребител като абонаментна слуга за ползване в срок от 12, 24 или 36 месеца.