Archimed TE (Technical Edition)

Archimed TE (Technical Edition)

Производствените компании все по-често си задават въпросът – как мога да управлявам процесите по-бързо, с по-малки престой, с по-висока добавена стойност, с по-голяма прозрачност?

Нарастването на сложността на произвежданите продукти води нови предизвикателства – как да управляваме по-леко заповедите за инженерни изменения, сътрудничеството в отделите и кореспонденцията с подизпълнители, клиенти и партньори.

Нашето предложение – Archimed TE (Technical Edition) ви предлага решение за всеки бизнес, за всеки процес, за всеки документ във фирмата, при изпълнение на всяка административна, развойна и производствена задача.

Автоматизирайте бързо и лесно

 • Всеки бизнес
 • Всеки процес
 • Всеки документ
 • Всяка роля
 • Всяка задача

Archimed TE (Technical Edition) включва:

 • Доказаните софтуерни инструменти на Archimed eDMS за управление на бизнес процеси и документи, работещи вече над 30 години в над 200 организации в страната;
 • Автоматизирани работни потоци (workflows) за всички типични за фирмата процеси – вкл. инженерни изменения, снабдяване, логистика, техническа подготовка, производство и други;
 • Специализирани инструменти за обработка и управление на техническа документация, вкл. OCR, Rater to Vector конвертиране, преглед и анотация на CAD документи и други;

По желания на потребителя, Technical Edition може да предложи в допълнение:

 • dataFRUIT IoT - хардуер и софтуер за наблюдение и натрупване на машинни данни от индустриални контролери в реално време;
 • Автоматични работни потоци (workflows), управляващи действията на всяка роля при изпълнението на задачите за отстраняване на неизправности и техническа поддръжка на всеки наблюдаван машинен контролер;
 • База данни с история на наблюдаваните контролери, процеси и действията, извършвани за отстраняване на неизправности в наблюдаваните устройства.

Archimed TE (Technical Edition) се доставя до фирмите крайни потребители като услуга с годишен наем и включени в цената обновяване на софтуера и техническа поддръжка на потребителите.

Въпроси и отговори

Archimed Technical Edition се доставя при крайния потребител като абонаментна слуга за ползване в срок от 24 или 36 месеца.