ЦПО "ДАВИД"

Лицензиране

Лицензиране

ЦПО "ДАВИД" провежда професионални обучения съгласно следната лицензия, издадена от НАПОО: