Интернет на нещата (IoT)

Интернет на Нещата (IoT)

Интернет на Нещата (IoT)

ДАВИД Холдинг стана първият сертифициран  партньор на SIEMENS в Централна и Източна Европа за разработка на решения от типа ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (IoT) с платформата на SIEMENS MindSphere. С помощта на "умни" датчици, пограмируеми индустриaлни контролери (SIEMENS S7 & MindConect Series), TIA Portal и Microsoft Azure облачна инфраструктура,  ДАВИД Холдинг АД изпълнява комплексни проекти от типа „Интернет на нещата“, обединяващи в едно:

 • Мониторинг на операционни характеристики и параметри от избрани датчици в „реално време“ (SCADA)
 • Дигитализация на аналоговите сигнали от датчиците към цифрови данни в „реално“ време
 • Пренос на и запис на оцифрованите данни от наблюдавани датчици до център за данни (data center) – локално или в Облака
 • Софтуерна обработка на оцифрованите данни, вкл. нормализация и анализ на Гаусовото разпределение на наблюдавани стойности
 • Автоматизиран анализ на устойчиви тенденции в отклонение на наблюдавани параметри в масиви с BIG DATA
 • Генериране на сигнали за нетипични състояния на наблюдавани съоръжения, на база заложени алгоритми за оценка, прагове за сигнализация и правила за изключения
 • Визуализация на състоянието и тенденциите в състоянието на наблюдаваните съоръжения върху дигитално табло на оператора (Operator’s Digital Dashboard)
 • Нотификация на избрани роли за настъпваща аварийна ситуация по електронна поща и с мобилен клиент през WEB
 • WEB Service за иницииране на автоматизиран процес за техническо обслужване към външни системи
 • История на повредите, генериране на справки и отчети по шаблони.

Изпълнението на проектите изисква компоненти от няколко групи хардуер и софтуер, които следва да бъдат интегрирани в работещо решение, удовлетворяващо изискванията на проектите.

Тези компоненти могат да бъдат условно разграничени в следните групи:

 • „Умни“ датчици
 • Аналогово/Цифрови преобразуватели (Analog-Digital Convertors)
 • Приложен софтуер за превенция и прогноза – Интернет на нещата (IoT)
 • Базов софтуер – ОС, Бази Данни, WEB/Cloud комуникационна инфраструктура
 • Сървъри за Бази Данни (DA Servers)
 • Дискови масиви (SAN)
 • Работни станции за обработка на сигналите, превенция и прогноза (Workstations)
 • Монитори за дигитални табла (Digital Dashboards)
 • Мрежово оборудване (LAN)
 • Непрекъсваеми токоизточници (UPS)
 • Други

Успешната реализация на проектите е свързана с изпълнението на значителен брой отговорни задачи, изискващи специфични знания в различни области:

 • Системен инженеринг
 • 1D симулация на системата
 • Датчици и SCADA
 • Теория на сигналите
 • Статистическа обработка на данни
 • Системна Интеграция
 • Интернет протоколи и комуникации
 • Управление на бази данни
 • Разработка на софтуер
 • Системна интеграция на хардуер, софтуер и бази данни
 • Тестване на системата
 • Инсталация и настройка в реална среда
 • Документиране на проекта

Активни проекти

Успешната реализация на проектите е свързана с изпълнението на значителен брой отговорни задачи, изискващи специфични знания в различни области:

 1. Системен инженеринг
 2. 1D симулация на системата
 3. Датчици и SCADA
 4. Теория на сигналите
 5. Статистическа обработка на данни
 6. Системна Интеграция
 7. Интернет протоколи и комуникации
 8. Управление на бази данни
 9. Разработка на софтуер
 10. Системна интеграция на хардуер, софтуер и бази данни
 11. Тестване на системата
 12. Инсталация и настройка в реална среда
 13. Документиране на проекта
© 2022 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни