Predictive maintenance

Мониторинг, Превантивно оповестяване и Предсказуемост на бъдещи събития за електро-механично и индустриално оборудване

Predictive maintenance

Predictive Maintenance е софтуерно решение, изградено върху операционна система и прилежащи към нея специализирани софтуерни компоненти, осигуряващо средства за дистанционна свързаност към електро-механично индустриално оборудване, както и пренос на данни в реално време от налични индустриални датчици и контролери (PLC) към Cloud базирани платформи за управление на IoT инфраструктура.

Решението се позиционира, като унверасална софтуерна платформа, която бързо осигурява основна функционалност за последващо внедряване на комплексни IoT решения.

predictive maintenance webPredictive Maintenance осигурява следната основна функционалност:

 • Дистанционна инфраструктурна свързаност на електро-механично и индустриално оборудване и нейното управление
 • Дистанционна настройка и управление на неограничен брой индустриални датчици
 • Двустранна комуникация с управляващи контролери (PLC) и индустриални датчици, посредством стандартизирани индустриaлни протоколи
 • Първична обработка на постъпващите данни от индустриални датчици
 • Нормализация и валидация на постъпващите данни
 • Tрансфер на данните в комплексната среда на съществуващи Cloud базирани IoT платформи за разработка на софтуерни приложения с различно предназначение

Област на приложение и предназначение

Решението Predictive Maintenance е насочено към улесняване на процеса, при изграждане на комплексни IoT решения. Предлага предварително разработен и конфигуриран набор от средства за бързо изграждане на следната IoT функционалност:

 • Мониторинг на електро-механично и индустриално оборудване
 • Анализ на актуалната използваемост и функциониране на оборудването
 • Анализ на натрупаните исторически данни
 • Превантивно оповестяване по различни комуникационни канали при възникнали събития
 • Средства за създаване на логически модели с цел предсказуемост на бъдещи събития

Потенциални потребители

 • Производители на индустриално електро-механично оборудване
 • Интегратори на електро-механично оборудване, желаещи да придадат по-висока добавена стойност на предоставяните от тях продукти и услуги.
 • Оператори на електро-механично оборудване, предоставящи средства за управление на решенията на своите технически екипи

Интернет на нещата (IoT)

Активни проекти

Успешната реализация на проектите е свързана с изпълнението на значителен брой отговорни задачи, изискващи специфични знания в различни области:

 1. Системен инженеринг
 2. 1D симулация на системата
 3. Датчици и SCADA
 4. Теория на сигналите
 5. Статистическа обработка на данни
 6. Системна Интеграция
 7. Интернет протоколи и комуникации
 8. Управление на бази данни
 9. Разработка на софтуер
 10. Системна интеграция на хардуер, софтуер и бази данни
 11. Тестване на системата
 12. Инсталация и настройка в реална среда
 13. Документиране на проекта
© 2019 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни