Всички новини

ДАВИД Холдинг АД стартира европейски проект финансиран от НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

Управителният съвет на Националния иновационен фонд на свое заседание одобри Протокола на Ръководител ЗОУФ, с който се класират проектите подадени по Тринадесета конкурсна сесия на НИФ.

В челните места на класираните проекти е ДАВИД Холдинг АД и неговите партньори, ВАПТЕХ АД и Бургаски Свободен университет.

Наименование на проекта:

Разработка на единна платформа и цифрово работно пространство с използване на ML (MACHINE LEARNING) и AI (ARTIFICIALINTELLIGENCE) за подпомагане на оперативните решения при експлоатация на електро-механични съоръжения на малки ВЕЦ.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА:

Разработка на единна платформа и цифрово работно пространство за подпомагане на оперативните решения при експлоатация на електро-механични съоръжения на малки ВЕЦ.

РЕЛЕВАНТНОСТ НА ПОСТАВЕНИЯ ПРОБЛЕМ:

Малките ВЕЦ се характеризират с базови решения относно сигурност, по-ниско ниво на автоматизиране и намален персонал. Експлоатирането на малките ВЕЦ е свързано с редица проблеми по отношение на диагностиката и предотвратяването на аварии.

РЕШЕНИЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

Въвеждането на нови ИКТ предлага иновативни възможности за ефективно управление и мониторинг. Отдалеченият мониторинг и контрол на малка ВЕЦ, е решение позволяващо безопасно спиране, включване в паралел с мрежата, регулиране на турбината, алармиране за критични събития и регистриране на данни за важни параметри.

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ:

 1. Възможности за адаптиране към наличната автоматика и управление
 2. Интернет достъп до персонално РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО
 3. Адаптивна логика за ОПОВЕСТЯВАНЕ при възникване на събития и процеси
 4. Съхранение, обработка и графично предоставяне на ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
 5. Визуални средства за създаване на логическа ПРЕДВИДИМОСТ на събития

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЦЕЛИ, ИНДИКАТОРИ И РЕЗУЛТАТ:

Проектът се базира на индикатори и цели за повишаване на оперативния, технологичния и инженерния капацитет позволяващ:

 • Измерване за ефективност, вибро-ускорения, температура, хидравлични налягания и др. на генераторни и турбинни лагери;
 • Анализиране на исторически данни посредством ML (MACHINELEARNING) и AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) и последващо сравнение (Посредством математически модели се измерва ефективността на отделните контролирани параметри. При отклонение се препоръчва планова диагностика на основни възли в агрегатите)

1C:ERP ще управлява всички процеси в Елдоминвест

8/03/2022

След обстойно проучване на средата и планиране, Давид Холдинг започна внедряване на 1C:ERP в Елдоминвест, Варна - един от най-големите производители на бойлери и домакински електроуреди в България.

С внедряването на съвременно ERP решение, Елдоминвест цели създаване на единна управляема среда за бизнес всички процеси в организацията, с централизирано управление на данните в сигурна Client/Server среда. Основно предизвикателство е факта, че в новата интегрирана информационна ERP система трябва да бъдат наследени няколко съществуващи до момента отделни приложения и системи, с отделни хранилища на данни. 

Предвижда се 1C:ERP в Елдоминвест Варна да се ползва от 100 едновременно работещи потребители. Планирано е внедряването да се извърши в четири последователни етапа:

 • Етап 1: Обучение, инсталация, анализ на изискванията и изготвяне на техническа спецификация
 • Етап 2: Разработка, миграция на данни, интеграция и настройка на системата и стартиране на пилотна експлоатация в завода за производство на нагреватели
 • Етап 3: Разработка, миграция на данни, интеграция и настройка на системата за внедряване във всички звена
 • Етап 4: Подготовка и стартиране реална експлоатация на системата във всички звена на предприятието

Проектът за внедряването на 1C:ERP в Елдоминвест поставя много предизвикателства, тъй като се предвижда да обхване всички процеси в предприятието. Производството и логистиката са комплексни и с множество специфики. Налице са няколко информационни системи, които се предвижда да бъдат заменени или интегрирани, без това да нарушава нормалната работа на предприятието. За щастие най-новата версия 1C:ERP WE е в състояние напълно да отговори високите изисквания на клиента, а екипът по внедряване има много сериозен опит по реализацията на проекти в разнообразно и комплексно производства, каквото имаме в Елдоминвест. Свършена е значителна предварителна работа, което ще позволи постигането на видими резултати в кратки срокове. Очакванията на клиента са наистина високи, но сме убедени, че ще бъдат надхвърлени, тъй като софтуерът е на много високо ниво, а екипът по внедряване се състои от опитни професионалисти, които са силно мотивирани.” - споделя Стойчо Недев, ръководител на проекта от страна на Давид Холдинг АД.

erp1

В процеса на внедряване на 1C:ERP системата, Давид Холдинг АД ще изпълни широк кръг и значителен обем от експертни дейности, включващи:

 • Обучение на екип от ключови потребители за всички процеси
 • Консултантска помощ за процеса на структуриране на основните данни и номенклатури, включително класификация и кодификация
 • Реализация на пълен контрол на качеството на материали, полуфабрикати и готови изделия, включително на актуализация на СУК по ISO 9001
 • Създаване на потребителски инструкции
 • Подготовка на основни производствени данни като:
  • Производствени подразделения и складове;
  • Видове работни центрове, Работни центрове;
  • Статии за калкулация на планова себестойност
  • Ресурсни спецификации (МРН);
  • Етапи на производство;
  • Технологични операции;
  • Бригади, изпълнители, заработки;
  • Аналози на материали и изделия;
  • Дефиниране на видове номенклатури;
  • Атрибути и правила за попълване на данни за всеки вид номенклатура;
 • Настройка на модели и процеси за планиране на продажби, производство, потребности, покупки, както и създаване на сценарии за тестване на процесите на планиране.
 • Разработка и настройка на широк кръг функционалности и справки, необходими за ефективната оперативна работа и вземането на управленски решения
 • Извличане, анализ, унификация и миграция на данни (ETL)
 • Помощ при пилотната експлоатация
 • Подготовка за стартиране на редовна експлоатация
 • Съпровождаща експлоатация с първата седмица след старта
 • Поддръжка и бъдещо развитие на системата

В Елдоминвест за пръв път в България ще бъде внедрена най-новата версия на 1C:ERP WE. Тя включва значителни подобрения, особено в частта за планиране, управление и оперативно отчитане на производството (MES). Налични са мощни средства за описване на параметрични изделия, планиране и оперативно отчитане на производството, които са ключови за реализацията на конкретния проект.

Предвижда се извършването на цялостен бизнес анализ, въз основа на който да се направи цялостен реинженеринг и оптимизация на процесите. Ще се използват в максимална степен новите възможности, които предоставя 1C:ERP WE, най-добрите практики във всяка отделна област, като същевременно с това се отчитат уникалните конкурентни предимства на Елдоминвест с цел тяхното запазване и увеличаване. Особено внимание ще бъде отделено и на цялостния цикъл на проектиране и бързо внедряване в производство на нови иновативни изделия, което е от изключителна важност за Елдоминвест.

С внедряването 1C:ERP Елдоминвест ще получи съвременна интегрирана система за управление всички основни процеси в компанията, даваща в реално време точни данни за състоянието и изпълнението им. Това ще позволи да бъдат вземани бързи оперативни и точни стратегически управленски решения, базирани на актуални данни. В динамичните времена, в които живеем, това е от ключово значение за успешното развитие на всяка компания.

Повече информация за 1C ERP може да намерите тук: https://www.1c-erp.com/bg/


Страница 1 от 26

Стандарти

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

© 2023 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни