Всички новини

Внедрена система от ДАВИД Холдинг оценява съоръженията на общественото осветление и нуждата от ремонти в Столична община

Внедрена система от ДАВИД Холдинг оценява съоръженията на общественото осветление и нуждата от ремонти в Столична община

Bentley 2009 LogoРешението е базирано на Bentley Systems и повишава информираността при вземане на управленски решения в общинската администрация.

ДАВИД Холдинг внедри успешно интегрирана софтуерна система за оценка на текущото състояние и планиране на ремонтната дейност на осветлението на територията на Столична община. Проектът, обхваща проектиране, внедряване и поддръжка на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата.

За сп.CIO, Светослав Димитров – гл. специалист в Дирекция „Транспортна инфраструктура" в Столична община разказва за предисторията на проекта, неговата реализация и плановете за развитие и надграждане на системата.

„В Столична община беше направен анализ на наличната информация относно уличното осветление. При този анализ се установи необходимост от извършване на инвентаризация на наличните съоръжения на публичното осветление - както на техните количества, така и на състоянието им. Вследствие на тази потребност и поради необходимостта от въвеждане на начин за визуализиране на данните експертите от дирекцията взехме решение за подготовка на документация за обществена поръчка за внедряване на ГИС.

По време на разработката на документацията бяха идентифицирани и специфицирани конкретните задачи, които трябва да бъдат вменени на изпълнителя. Решено бе да се внедри ГИС, която да обхване дейностите на цялата дирекция "Транспортна инфраструктура" и бяха заложени условия, които да гарантират необходимата функционалност на системата. За изпълнител на обществената поръчка бе избрана ИТ фирмата ДАВИД Холдинг със софтуерно решение на Bentley Systems Inc.

Сред основните цели, на които трябва да отговаря предложеното решение са:

  • максимална употреба на стандартни приложения, като то предоставя пазарни продукти и софтуерни инструменти, които са мощни и лесни за употреба;
  • създаване също така на отворена архитектура, която позволява бъдещо разширение;
  • осигуряване и гарантиране на много сигурни начини за създаване, редактиране, съхранение и управление на данни
  • управление на работни потоци с цел създаване на хомогенна среда, в която потребителските интерфейси и работните методи са направени еднородни.

Специфичен момент при реализацията на проекта е извършеното детайлно проучване на терена с помощта на специализирани екипи, което се състои в инвентаризация на елементи от публичното осветление и на адресите за съответния обект. Огледът бе необходим с цел получаване на точна информация за елементите на публичното осветление, като съществуващи стълбове, осветителни тела, табла и други. В резултат, за тези обекти е събрана информация за вида, собствеността, състоянието и др. Идентифицирани и номерирани са също така всички стълбове и електрически табла, съгласно изискванията на Столична община за номериране. Проучването обхвана около 100 000 обекта за по-малко от една година.

Внедрената система има много широк хоризонт за развитие, както в посока добавяне на нови слоеве (други дейности на СО), така и към разширяване обхвата на съществуващите слоеве и постигане на интелигентна автоматизация, в т.ч. събиране на информация за мрежите на публичното осветление, слоеве за пътната мрежа, комуникации, отпадъци и екология и др., планиране и управление на ремонтната дейност и не на последно място оценка и сравнение на разходите при различни работни сценарии.

Разглеждаме ГИС проекта като една стабилна основа, над която впоследствие можем много да надграждаме", завършва интервюто си Светослав Димитров.

Технология на решението

Решението е реализирано върху GIS/CAD платформата на Bentley Systems. Използваната геопространствена технология е базирана на продуктите Bentley MicroStation CAD, Bentley MAP Enterprise и Bentley Utility Designer. Осигурено е софтуерно приложение за публикуване на геопространсвените данните в уеб среда, чрез което общината има възможност да интегрира разнообразни източници на данни и да максимизира стойността на геопространствената си администрация. Разработена е и допълнителна функционалност към решението, която включва въвеждане и справки за показанията на електромерите на публичното осветление, автоматично изчисляване на площ на елементи от хоризонталната сигнализация, проследяване на гаранционния и експлоатационния период на елементи и др.


Стандарти

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

© 2021 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни