Всички новини

ministerstwo na_zemedelietoЗа по-малко от два месеца, в края на месец март, успешно приключи внедряването на нова система за управление на човешките ресурси в Министерството на земеделието и храните базирана на 1C:Enterprise ERP

В процеса на внедряване бяха импортирани и систематизирани всички необходими данни за над петстотинте служители на министерството. Системата позволява на всички служители от отдел „Човешки ресурси“ едновременна работа, предоставяйки всички основни функции в едно интуивно подредено и ергономично работно поле.

Основните възможности, предоставяни от системата са:

  • Изграждане и поддържане на картотека с данни за служителите, кандидати и напуснали;
  • Описание на данни за администрацията – административни звена, длъжности и състав;
  • Дефиниране на компетенции и критерии за оценка на персонала;
  • Набор от гъвкави параметрични справки;
  • Визуализация на данните под формата на диаграми, групово отпечатване на трудово - правни документи;
  • Планиране на заетостта и график за отпуските на служителите;
  • Регистриране, проследяване отсъствията на персонала, както и много други.

Доставената и внедрена от ДАВИД Холдинг АД система 1C:Enterprise ERP за управление на Човешките ресурси в Министерство на земеделието и храните има широки възможности за надграждане и развитие и позволява динамично да бъде настройвана и да отговори на промените в законодателството и бъдещите нужди на клиента.

робна информация за функциите и възможностите на системата за управление на човешките ресурси може да намерите на продуктовия сайт www.1c-erp.com.


thumb ministerski_savetДАВИД Холдинг АД разработи за потребителите на Archimed eDMS от държавната администрация средство, което позволява електронен обмен на документи с ведомствата, работещи с други документооборотни системи. Разработката се демонстрира в Министерство на финансите в присъствието на зам.министъра по транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и представители на ИТ фирми. На срещата се демонстрира реален обмен на документи между Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието и храните.

Информацията се пренася в рамките на Националната мрежа на държавната администрация (НАМДА), поддържана от ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и достъпна само за ведомствата включени в нея. Обменът може да се осъществява между организации, чийто административни информационни системи поддържат използвания протокол.

 

Държавните администрации, работещи с Archimed eDMS са:

Министерски съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на физическото възпитание и спорта, Национална здравно осигурителна каса, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, Агенция по заетостта, Държавна агенция за закрила на детето , Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Национална комисия за борба с трафика на хора, Център за развитие на човешките ресурси, Национален център "Европейски младежки програми и инициативи", Център за градска мобилност, Държавен фонд „Земеделие", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци", 11 областни администрации и над 100 общини


Стандарти

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

© 2022 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни