Всички новини

На 18 ноември в хотел Шератон се проведе традиционният и единствен по рода си форум, посветен на системите за управление на бизнеса за всички сектори на икономиката. Тази година конференцията обърна специално внимание на специфичните проблеми на ключовите за всяка организация бизнес процеси и свързаните с тях отдели – финансов, продажби, дистрибуция и маркетинг, логистика и снабдяване, човешки ресурси, поддръжка.

Презентация в откриващата сесия на тема „Завръщане в бъдещето – успешен бизнес в новите икономически реалности“ изнесе Стойчо Недев - технически директор в ДАВИД Холдинг.

Успешно реализираните решения в ЗАД Армеец, базирани на 1С:Enterprise ERP, представи  Стела Стоилова – ръководител направление  „Приложно програмно осигуряване“.


Проектът по ОПАК е изпълнен от Консорциум Електронно Управление, състоящ се от ДАВИД Холдинг АД, Сиенсис АД и Сиела софт енд паблишинг АД. В рамките на консорциума ДАВИД Холдинг АД беше отговорен за разработките на софтуерните системи и обезпечаването на информационната сигурност.  

Проектът включва разработване и внедряване на мултифункционална платформа за обмен на данни в хетерогенна среда; разработване и внедряване на софтуерни приложения за информационен обмен с регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър и Регистър ЕСГРАОН; създаване на типови вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност и изготвяне на методика и процедури за внедряването им; разработване и внедряване за мрежово наблюдение и управление на системите. 

В резултат на консолидираната работа на екипи на трите фирми бяха достигнати сериозни постижения, които направиха община Стара Загора съвременна европейска еОбщина. Създаде се възможност общинската администрация да участва през ЕСОЕД във вътрешни електронни административни услуги на национално ниво и да ползва трите основни регистъра в държавата - регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър и Регистър ЕСГРАОН. 

В допълнение към традиционния канал за предоставяне на услуги на място в центъра за обслужване на граждани е предоставена възможност за обслужване и по интернет и телефон.  Това позволява на гражданите и бизнеса по удобен за тях начин да заявяват административни услуги, както и да определят как желаят да получават резултатните документи от извършената услуга – в центъра за обслужване, по пощата или по електронен път. Възможно е също заплащане на таксите за услугите да става по електронен път. 

Консорциумът създаде възможност за обмен на данни от съществуващите административни информационни системи през ЕСОЕД за нуждите на вътрешните електронни административни услуги. Нещо повече, освен че са реализирани няколко услуги е предоставена възможност на специалистите на общината да разработват сами допълнителни е-услуги, както и да управляват техния жизнен цикъл.  Към настоящият момент са разработени 10 електронни услуги, с тенденция броят им да достигне 200. Това са:

  • Издаване на удостоверение за настоящ адрес;
  • Издаване на удостоверение за родствени връзки;
  • Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството;
  • Издаване на удостоверение за раждане – дубликат;
  • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;
  • Издаване на удостоверение за постоянен адрес;
  • Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние;
  • Подаване на заявление за достъп до информация;
  • Категоризация на заведения за хранене и развлечения;
  • Регистрация на пчели и пчелни семейства. 

Като краен ефект от изпълнението на проекта Общинска администрация Стара Загора постигна значително повишаване качеството на административното обслужване и отговори на регулаторните изисквания на ЗЕУ, Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност и ЗЗЛД.


Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

© 2019 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни