• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички новини

Непрекъснат достъп до онлайн услугите на Спортното министерство, както и проследяване на статуса им в реално време, предлага новият портал

„Модерни практики и иновативно обслужване в МФВС" са темите на кръгли маси, които ще се проведат в страната с представители на спортни организации, граждани, институции и неправителствени организации. Събитията се организират в рамките на проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ДАВИД Холдинг АД спечели и реализира два от общо седемте лота по проекта, а именно:

 1. Надграждане и интегриране на информационните системи на МФВС съобразно електронно управление.
 2. Модернизиране и развитие на електронния сайт на МФВС до информационен портал с оглед въвеждането на електронно обслужване

Целта на проектът е налагане на нови правила и стандарти за корпоративна идентичност, преминаване към безхартиен документооборот, прозрачност на административното обслужване и предоставянето на качествено административно обслужване.

Реализирането на проекта осигурява непрекъснат 24-часов режим на достъп при предоставянето на онлайн услуги от министерството. Сред новостите е и възможността за изтегляне на образци и формуляри и отдалеченото им попълване и подаване, както и онлайн проверка на статуса на конкретната услуга.

„Сред очакваните преки ефекти за гражданите и бизнеса виждам на първо място спестяване на усилия, средства, труд и време. Получаване на актуална информация в реално време и не на последно място развитие на еКултура", подчерта г-н Асен Марков, директор на дирекция „Спорт за високи постижения" в МВФС.

Онлайн услугите, налични на новият спортен портал са:

 • Издаване и подновяване на спортни лицензи на български спортни федерации и национални спортни организации
 • Регистрация на лицензираните спортни организации и вписване на спортни клубове в националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове
 • Предоставяне на информация от Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове
 • Заповеди за утвърждаване на правилници на български спортни федерации, определящи статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти
 • Издаване на разрешения за провеждане на територията на Република България на регионални, европейски и световни първенства по отделните видове спорт
 • Издаване на разрешения за използване на спортни обекти

Ползите и полезният ефект от реализираният проект са не само за гражданите и бизнеса, но и за Спортното министерство. Той им осигурява:

 • Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните процедури
 • Спестяване на усилия, средства, труд и време
 • Еднократно събиране на данни и многократното им използване
 • Максимална обективност и повишена прозрачност в обслужването
 • Ограничаване на корупционните фактори

Подизпълнител и партньор на ДАВИД Холдинг при изпълнението на дейност „Модернизиране и развитие на електронния сайт на МФВС до информационен портал" е „Интера-Х" ЕООД.

ДАВИД Холдинг изгради Виртуална електронна система за ИА „Автомобилна администрация”ДАВИД Холдинг разработи Виртуална електронна система за ИА "Автомобилна администрация" по проект "Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Проектът е финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Визията на проекта е свързана с подобряване на организацията, работните процеси, контролът и отчетността на процедурите и информационните дейности в Агенцията.

Виртуалната електронна система е изцяло съобразена с нормативните изисквания и е интегрирана със системата за управление на електронния обмен на данни и документи между администрациите, която е един от трите елемента на електронното управление.

В хода на изпълнението на проекта се извърши анализ на услугите предоставяни от ИА "Автомобилна администрация", като същност, технология, нормативно основание, срокове за изпълнение, такси и текущ начин на предоставянето им. В резултат на този анализ се изготви списък на 94 услуги с предложение към ИА "Автомобилна администрация" за вписването им в списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

Услугите са класифицирани по типове дейности, в това число:

 • Международен превоз на пътници
 • Превоз на товари
 • Таксиметров превоз на пътници
 • Разрешения и удостоверения за обучения
 • Периодични прегледи за проверка на техническата изправност
 • Изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и други.

Предвид основната национално значима дейност на Агенцията, а именно предоставянето на достъп до пазара на международните автомобилни превози, приоритетно бяха разработени като електронни административните услуги по дейност „Лицензи на общността". Изградената от ДАВИД Холдинг АД Витуална електронна система позволява он-лайн подаването на заявления за следните услуги:

1. Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари.
2. Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници.
3. Преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари.
4. Преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници.
5. Издаване на допълнителни заверени копия към лиценз на Общността.
6. Издаване на дубликат на лиценз на Общността.
7. Издаване на дубликат на заверено копие към лиценз на Общността.
8. Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност на всеки две години от датата на издаване на лиценза на Общността.
9. Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари.

За допълнително улеснение на гражданите и бизнеса, Виртуалната електронна система осигурява онлайн информация и за статуса на всяка заявена от тях услуга без значение от начина на подаване на заявлението.

Разработването на Виртуалната електронна система позволява да се реализират съществени икономии на време и средства на гражданите и бизнеса, като намалява до минимум броят на документите, които трябва да набавят и предоставят на администрацията при заявяване на всяка административна услуга.

Не на последно място се отчитат и чувствителните предимства на Виртуалната електронна система за ИА "Автомобилна администрация". Чрез нея се подобрява качеството на административното обслужване като се предоставя свободен и равноправен достъп до административните услуги, осигурява се прозрачност и се предотвратяват възможностите за корупция и злоупотреби с фалшиви документи. Всичко това повишава общественото доверието в ИА "Автомобилна администрация" и изгражда имиджа й като модерна, гъвкава и високо технологична администрация.

Стандарти

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни