• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За ДАВИД Холдинг

Резултати

ДАВИД Холдинг АД е изпълнил успешно следните по-важни проекти:

 • Развитие на системата EUnet по проект "Усъвършенстване координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз
  Потребител: Администрация на Министерски съвет
 • Разширяване на обхвата на използване на Archimed eProcess и надграждането му с нови модули и нов функционален обхват
  Потребител: Национална Здравно-Осигурителна Каса
 • Надграждане, внедряване, обновяване и поддръжка на цялостна интегрирана софтуерна система Archimed eDMS
  Потребител: Държавен фонд „Земеделие"
 • Разработка на електронни услуги за нуждите на НОИ
  Потребител: Национален Осигурителен Институт
 • Доставка, инсталация и конфигуриране на платформа за управление на работните процеси и документи
  Потребител: Център за Превенция и Противодействие на Корупцията и Оранизираната Престъпност
 • Разработка на софтуер за нуждите на ПРСР за анализ, контрол, прогнозиране и проверки
  Потребител: Министерство на Земеделието и Храните
 • "Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги"
  Потребител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Внедряване на ERP система 1C Enterprise за цялостно управление на дейността
  Потребител: Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД
 • Изграждане на специализирано ERP решение за управление дейността на топлофикационно дружество
  Потребител: Топлофикация Русе АД
 • Изграждане на система за управление на електронни кредитни досиета, регулираща дейностите по подаване, обработка, взимане на решение и последващия контрол на кредитните досиета.
  Потребител: International Asset Bank
 • Внедряване на система за централизираното управление на банковия документооборот, включваща единни електронни регистри на документи, управление на клиентски данни и документи, електронни кредитни досиета.
  Потребител: Първа инвестиционна банка АД
 • Интегрираната софтуерна платформа за управление на документооборота, банковия архив, административните и бизнес процеси.
  Потребител: Райфайзенбанк България
 • Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на бизнес процеси и документи 
  Потребител: Е.ОН България 
 • Виртуална система за електронно-комуникативна връзка за административно обслужване на граждани, фирми и организации- външни контрагенти на ИА Автомобилна администрация
  Потребител: Изпълнителна агенция  Автомобилна администрация 
 • Надграждане и интегриране на информационните системи на МФВС, съобразно закона за електронно управление и модернизиране и развитие на електронния сайт на МФВС до информационен портал, с оглед въвеждането на електронно обслужване
  Потребител: Министерство на физическото възпитание и спорта

 • Електронна платформа за обмен на добри практики и регионален туризъм
  Потребител: Община Стара Загора

 • Разработване на мултимедийно съдържание към CD/WEB хост интерактивен курс за обучение по теми: Факторите на околната среда; Промяна в корпусни структури от радиоактивно облъчване
  Потребител: Energy Institure by European Commision

 • Внедряване в Арменска атомна електроцентрала на софтуерно приложение и свързания системен софтуер за поддържане на процеса на управление на ядрената конфигурация в ANPP
  Потребител: International Atomic Energy Agency

 • Внедряване на CAD/CAM/CAE и PLM решение за автоматизирано проектиране, производство и управление на процесите и жизнения цикъл на съоръжения за енергетиката и тежкото машиностроене
  Потребител: Вапцаров Холдинг АД Плевен

 • Разработване и внедряване на система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на публични услуги 
  Потребител: Община Стара Загора

 • Интегриране на съществуващите в община Козлодуй информационни системи и бази данни, разработване и внедряване в продукционна среда на е-услуги на ниво "транзакция" от проект "община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите"
  Потребител: Община  Козлодуй 

 • Оптимизация на административните процеси, ре-инженеринг на фронт- и бек- офис системите, разработване и внедряване на система за моделиране на е-услуги и внедряването им в продукционна среда
  Потребител: Община Разград 

 • Надграждане (реинженеринг) на програмни продукти за оптимизиране на електронните процеси за административно обслужване на общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево и достъп до административните услуги на граждани и  бизнес в кметствата на общини Бобов дол и Сапарева баня по проект "Администрация на услуга"
  Потребител: Община Бобовдол 

 • Надграждане на Административната информационна система (АИС), съгласно закона за електронното управление, чрез:  интегриране с другите информационни системи и внедряване в общината "обслужване на едно гише"; Въвеждане на електронна деловодна система; 
  Потребител: Община Попово 

 • Разработка на софтуерната система за управление на процеса на инженерни изменения Archimed EDR (Engineering Desing Review)
  Потребител: Уорли Парсънс Нюклиър Сървисис
 • Доставка, инсталация и конфигуриране на платформа за управление на работните процеси и документи
  Потребител: Областна администрация Русе

За ДАВИД Холдинг

Стандарти

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни