• 02 490 1600
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Условия и ред на провеждане

Условия и ред на провеждане

Право на обучение в квалификационен курс, организиран от ЦПО, има всяко лице, което няма медицински противопоказания и отговаря на условията за предварителни изисквания за образование и квалификация, определени с учебните програми на курса. Центърът дава възможност за равен достъп до обучение на всички лица, независимо от техния пол, етническа, расова или социална принадлежност и тяхното вероизповедание.

Условията и реда за приемане на курсисти са дефинирани в Правилника за дейността на ЦПО.

Изискванията за предварителните знания и умения на кандидатите се посочват в учебната документация на квалификационните курсове.

При приемането си кандидатите попълват анкетна карта, съдържаща лични данни, информация за образователно ниво, практически и теоретични умения в областта на информационните технологии, ниво на владеене на чужди езици и друга, която ще помогне за индивидуализиране на процеса на обучение.

Подборът на кандидати за курсове от редовната програма на Центъра се извършва в съответствие с Правилника за дейността на ЦПО.

Подборът на кандидати за курсове по заявка на възложител, включително и за курсове, организирани по заявка на Бюрата по труда или програми на ЕС за професионално обучение, се извършва от Възложителя в съответствие с изискванията на здравословно състояние и предварителните изисквания за образование и професионални умения, определени с учебните програми на курса. По искане на Възложителя центърът може да окаже методическа помощ при подбора или да участва със свои експерти в селекционните комисии.

Оценяването на входящото образователно и квалификационно равнище по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗПОО – подбор и формиране на групи.

Кандидатите за курсове, организирани от ЦПО, които отговарят на изискванията на здравословно състояние и входящо образователно и/или квалификационно равнище, определени с конкретната учебна документация на курса, подават “Заявка за участие в квалификационен курс” до Управителя на Центъра в сроковете, указани в информационните материали за съответния курс.

Ако учебната документация на курса предвижда полагане на входящ тест за установяване на предварителни знания и умения, той се организира по реда, указан в Правилника на ЦПО. До участие в курса се допускат всички кандидати, издържали успешно входящия тест, като при наличие на по-голям брой кандидати от предлаганите места в учебните групи, се откриват допълнителни групи и разпределението на курсистите в тях се извършва на база сходни резултати от входящия тест.

Формите на обучение, организационните форми и организацията на учебния процес и съответствието им с чл. 17, ал. 2 от ЗПОО.
Курсовете могат да се провеждат в дневна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма, като конкретната форма на обучение се избира от курсистите при подаването на документи за участие в квалификационния курс в съответствие с възможностите, предлагани в учебната документация на курса.

Учебните часове в присъствените форми на обучение се организират в учебни блокове, чиято продължителност се определя индивидуално в учебните програми на курсовете.

 


ЦПО "ДАВИД"

Софтуерна АКАДЕМИЯ

Академична програма за IT ентусиасти

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни