• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

HAMMER - защита от воден удар

 

Работейки в ArcGIS, AutoCAD, MicroStation, или като самостоятелни приложения, Haestad продуктите в линията на Bentley Systems продължават са доставят върхови постижения при проектиране, управление и поддържане на мрежи за питейна вода, канализация, отпадни и дъждовни води. WaterGEMS и SewerGEMS помагат на ВиК операторите по целия свят ефективно да изпълняват хидравлични и хидроложки инженерни задачи в back-офиса на дружеството, докато HAMMER гарантира безопасната експлоатация и защита на съоръженията от воден удар.

Наред с това, Bentley предлага и Utilities Designer – 3D GIS/MRO решение, основно насоченo към гео-пространствено моделиране на мрежата, управление на водомерното стопанство, взаимоотношенията с потребителите, ремонтите и техническа поддръжка на мрежата. Utilities Designer е напълно интегриран с WaterCAD, WaterGEMS, SewerCAD и SewerGEMS.

HAMMER 

Ако не бъдат овладени в система с вода или канализация, преходните налягания могат да причинят катастрофални щети на тръбопроводи и оборудване, да поставят под риск  безопасността на операторите, да позволяват проникване на опасни замърсители в системата, и да прекъснат обслужването на клиентите. В резултат на хидравлични преходни процеси с течение на времето се увеличава износването на тръби и помпи, може да доведе до преждевременна повреда. Най-рентабилен подход за контрол на преходни процеси е да се извърши преходен анализ, за ​​да се намерят „горещи“ точки и да се определят подходящи стратегии за контрол на водния удар. HAMMER дава инструмент  за този критичен анализ в ръцете на професионалистите за доставка на вода.  HAMMER използва доказания алгоритъм за преходен анализ - метод на характеристиката (MOC) – еталонен стандарт за хидравличен анализ на преходен поток. HAMMER изчислява резултатите в междинни точки по протежение на тръбопровода, за точно улавяне на критични резултати (като отрицателно налягане), които иначе биха могли да бъдат пренебрегвани. Оперативната съвместимост на HAMMER дава възможност за работа в CAD, GIS и в самостоятелни платформи и достъп до един-единствен източник на данни.  

С HAMMER, инженери и консултанти в комуналните услуги могат да изберат да моделират в рамките на четири оперативно съвместими платформи:

 • Windows - самостоятелно за лекота на използване, достъпност и ефективност
 • ArcGIS за GIS интеграция, тематично картографиране и издателска дейност
 • MicroStation гео-пространствено планиране и инженерно проектиране
 • AutoCAD за CAD оформление и изготвянето на проекта

Лесно изграждане на мрежовия модел

С HAMMER можете да изгради своя мрежа от нулата с помощта на просто влачене и пускане,  или да импортирате вашите мрежови данни от EPANet. Алтернативно, инженерите могат да се възползват от гео-пространствени данни, CAD чертежи, бази данни, и електронни таблици, за да постигнат летящ старт в процеса на изграждане на модел. Включените LoadBuilder и Trex модули помагат на инженерите да разпределят нуждите от вода и котите на възлите на базата на гео-пространствените данни, които им помагат да се избягват потенциални грешки от некоректни входни данни и да опростяват процеса на изграждане на модел. HAMMER предлага също инструменти за валидация на свързаността в мрежата, за да гарантира хидравлично съгласуван модел. Потребителите на WaterCAD или WaterGEMS могат да отварят своите WaterCAD или WaterGEMS модели директно в HAMMER (или обратното), за премахване на всеки процес на импорт/експорт или конвертиране на данни. Широка гама от хидравлични компоненти в HAMMER позволява точно симулиране на въздействието на широк спектър от пренапрежение, за защита на ротиционо оборудване (помпи и турбини). Потребителят може да избера от повече от 20 устройства и да изпълнява неограничен брой операционната сценарии за развитие на най-подходящата стратегия за смекчаване на последиците от пренапрежение.

Завършено управление на симулационни сценарии

Центърът за управление на сценарии в HAMMER дава на инженера пълен контрол да избере, стартира, оцени, визуализира, и сравни неограничен брой „какво-ако“ сценарии в рамките на един единствен файл. Инженерите могат лесно да вземат решения чрез сравняване на неограничен на брой сценарии, които разглеждат алтернативи за защита от пренапрежение, или стратегии за оценка на експлоатацията ма помпите и клапаните.

Инструменти за тълкуване на резултатите

Инструментите за анализ и визуализация на резултатите в HAMMER позволяват на потребителите да захващат бързо движещи се преходни процеси, и да определят тяхното въздействие върху системата, за да изберат най-подходящите методи и оборудване за защита на съоръженията в мрежата. Тематичното картографиране, интерактивни анимации и контурното представяне, наред с множество готови графични форми и опции за отчети представят информацията в подходящия за оценка формат.

HAMMER – по важни характеристики

Оперативна съвместимост, интерфейс и графично редактиране

 • Изпълнява от рамките на четири съвместими платформи:
 • Неограничено undo/redo
 • Трансформиране, разделяне и повторно свързване на мрежови елементи
 • Инструмент за обединяване възли в близост
 • Автоматично етикетиране на елементи
 • Мащабирана, схемна и хибридна графична среда

          »Самостоятелно под Windows
          »ArcGIS (ArcMap)
          »MicroStation
          »AutoCAD

 Шаблони с прототипи на елементи

 • Въздушен изглед и динамично мащабиране
 • Библиотеки с наименувани изгледи
 • Поддръжка на множество фонови слоеве
 • Поддържане на изображения, CAD и GIS файлове като фон

Изграждане на мрежовия модел

 • Пълна съвместимост с WaterCAD / WaterGEMS
 • Импорт/експорт към/от EPANet
 • Работа с електронни таблици, бази данни, ODBC, Shapefile, DXF файл, Геобаза данни *, Геометрична мрежа, и SDE връзки (Когато работи в ArcMap)
 • Поддръжка на GIS-ID връзки между записите в GIS източник и елементи на данните в модела
 • SCADAConnect живи връзки за данни към и от SCADA системи (на разположение срещу допълнително заплащане)
 • Графичен SCADA елемент
 • Елемент „клиентски водомер“
 • Автоматично търсене на разпределение от геопространствени данни
 • Гео-пространствено разпределение на водните нужди от показания на клиентските водомери
 • Гео-пространствена проекция на потреблението на вода
 • Дневни, седмични, месечни и насложени модели
 • Оценка на неотчетени вода и течове
 • Комплексни запитания за справки с глобалното редактиране
 • Натоварване на мрежата в зона, от популация или при изпразване
 • Оценка на натоварването, базирано на дължина на тръбите
 • Извеждане на коти на височини от DEM, TIN и Shape файлове

Управление на мрежовия модел

 • Неограничен сценарии и алтернативи
 • Управление на комплексни сценарий
 • Таблично редактиране на глобални атрибути
 • Сортиране и филтриране за таблични отчети
 • Динамични и статични полета за избор
 • Персонализирани адаптивни инженерни библиотеки
 • Глобално управление на инженерните данни
 • Управление на под-модели
 • Network Navigator за автоматичен преглед на топология и свързаност
 • Автоматично валидиране на елемент
 • Автоматизирана моделна скелетизация
      »Запитване за изолирани възли и задънени тръби 
 • Пълна гъвкавост за опции в проекта (скорост на налягането в тръба, специфично тегло и налягането на парите, и продължителност при стартиране на процеса)
      »Поддръжка на екипна работа с ProjectWise / ProjectWise Geospatial 

Хидравлика

 • Методи на характеристиките за анализ на преходни режими
 • Калкулатор за скорост на вълната
 • Вградени изчислители за стационарно състояние и продължителен период
 • Изчисляване на налягания и сили в преходен процес
 • Моделиране на турбини: приемане и отхвърляне на  товари
 • Три вида методи на триене (равновесно състояние, използвайки фрикционни коефициенти Hazen-Williams  или Darcy-Weisbach, квази-стабилeн и непотвърден методи на триене)
 • Симулация основана на правила, или логически контроли
 • Симулация на изпомпване с променлива скорост
 • Партидно изпълнение на серии от преходни анализ

Представяне на резултатите

 • Тематично картографиране
 • Разширено  динамично профилиране
 • Контурно представяне
 • Постояване на профили по протежение на пътя
 • Графика за история във времето в дадена точка
 • Визуализация  чрез синхронизирани карти, профили, и точкови истории
 • Разширено таблично докладване с FlexTables
 • Публикуване на 2D или 3D i-model, включително към Bentley Map Mobile

Хидравлични елементи

 • Резервоар
 • Помпа: затворена със закъснение, постоянна скорост (не крива), постоянна скорост (с крива), променлива скорост
 • Турбина
 • Редукционен клапан за налягане
 • Клапан за запазване дебит на потока
 • Елемент за загуба на налягане (включително отвор)
 • Спринклер
 • Проверка на клапан
 • Шибър
 • Сферичен клапан
 • Обръщащ вентил
 • Иглен клапан
 • Сферичен кран
 • Дефинирани от потребителя клапан
 • Въздушен клапан: еднократно действащи, двойно действащ, бавно затваряне, тройно действащ
 • Изпразване в атмосферата
 • Задънен край
 • Източване е с постоянен дебит
 • Периодичен дебит

Преходни източници

 • Отваряне и затваряне на клапи (включително частично затваряне)
 • Изпомпване, контролирано спиране, разкачване, стартиране
 • Бърза промяна на консумацията; бърза промяна на налягането
 • Едновременна поддръжка на множество преходни източници

Устройства за защита от пренапрежение

 • Резервоари за защита: отворени, с разливане, еднопосочни, с променлива площ,
 • диференциални, с отвор, с балон
 • Хидро-пневматични резервоари (запечатани, атмосферни, с потопена тръба)
 • Клапан за редуциране на налягането
 • Диск с диафрагма за редуциране на налягането
 • Други

3D CAD/GIS

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни