• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

SewerGEMS за канализация


SewerGEMS

Sewer GEMS е динамично, мулти-платформено, комбинирано решение за моделиране на санитарни и канализационни мрежи. С помощта на Sewer GEMS инженерите могат да анализират санитарни или комбинирани канализационни системи за пренос, използвайки вградени хидравлични и хидроложки инструменти и разнообразни методи за калибриране на метеорологично свързани водни въздействия. От планирането на градската канализация, през анализа за преливане до саниране на мрежата, с най-добрите практики за управление на проекти, SewerGEMS предоставя лесна за използване среда на ВиК инженерите да анализират, проектират и поддържат санитарни и комбинирани канализационни системи. 

Sewer GEMS единственото софтуерно приложение за моделиране на санитарни и комбинирани модели на канализационни мрежи, което може да бъде стартирано от AutoCAD, ArcGIS и MicroStation, и като самостоятелно приложение, и с два вградени динамични "мотора" за точност и съответствие.  

Оптимизирано моделиране на канализационната мрежа 


Инженерите могат да се възползват геопространствени данни, CAD чертежи, данни SCADA, бази данни, и електронни таблици, за да постигнат летящ старт на процеса за изграждане модела на канализационната мрежа. SewerGEMS осигурява синхронизирани свързвания към база данни, гео-пространствени връзки и развити модули за изграждане на модели, които се свързват с почти всеки цифрови формати на данните. SewerGEMS също предоставя инструменти за чертане и проверка на свързаност на мрежата, за да гарантират хидравлично съгласуван модел. 

Оценка на мястото и разпределението на отпадни и дъждовни води

Load Builder модулът в Sewer GEMS помага на ВиК инженерите да определят канализационни натоварвания на базата на разнообразие от GIS-базирани източници, като например данни за консумацията нa вода от билинг система, измерване на дебит, или в полигони с известна популация или ползване на земя. Натоварването на канализацията може да се прилага към мрежата, като  дефинирани от потребителя хидрографии, базирани на шаблони товари, както и натоварване с единици. Инженерите могат да имат достъп и да персонализират инженерни библиотеки с натоварване  на канализацията в сухо време с множество типични единични товари на базата на население, територия, брои и изпразване на канала. SewerGEMS също така позволява на потребителите да въвеждат и записват неограничен брой шаблони с модели на потока, за да могат точно да моделират промените в потока в рамките на един единствен ден.

Инженери могат да също да зареждат модели с отточни водни потоци, типични за дъждовно и/или снежно време, получени от валежите, използвайки вградените в SewerGEMS модели на валежни дистрибуции, или такива, дефинирани от потребителя. Отточните водни потоци се моделират и калибрират с помощта на набор от хидрографски методи, включително RTK, SCS, Modified Rational, EPA-SWMM, или чрез такива, дефинирани от потребителя. 

Развити разширени анализи

SewerGEMS може да моделира ефекта на въздействие на отточните води преди влизането им в канализационната система. С SewerGEMS, потребителите могат също да анализират модела на формиране на сероводород, с оглед намаляване на риска от увреждане на тръбите от образуване на H2S, предотвратяване на жалби от интензивно миришещи канали, както и за подобряване на безопасността на работниците. 

Множество солвъри


Автори на модели могат лесно да превключват между множество солвъри, в зависимост от вида на системата, която анализират:

 • За да реши уравненията на Saint Venant, потребителите могат да избират между  изричния SewerGEMS EPA SWMM солвър и косвения "мотор" за динамична вълна. Тези два динамични "мотора" вземат под внимание ефекта за съхранение в рамките на структурите и предсказват размера на преливането, ако настъпи такова.
 • Солвърът с постоплено вариране на потока използва "изпъкналата" маршрутизация да се определи тежестта на канализационни потоци и градацията на вариращия поток (анализ на обратната вълна), за да определи хидравличните свойства, когато потокът е известен. Потоците под налягане и изчисления за помпените операции са особено стабилни, когато се използва тази опция за решаване. Използвайте анализа на равновесното състояние за екстремни условия на потока и за автоматично проектиране на санитарна канализация, или симулации в удължен период за да анализирате как отходната канализация държи в течение на времето.
 • С рационално/постепенно променящото се решаване на потока, по рационалният метод се изчисляват пиковите потоци в буря. Използвайте този солвър за да анализирате пиковите нива и условия на потока, или за да проектирате автоматизирано дъждовна канализация. 

Интерфейс и графично редактиране

 • Самостоятелно включени Windows интерфейс
 • Възможност да работи в рамките на ArcGIS (изисква лиценз ArcMap)
 • Възможност да работи в рамките на MicroStation (MicroStation изисква лиценз)
 • Възможност да работи в рамките на AutoCAD (изисква лиценз AutoCAD)
 • Неограничен Undo / Redo на оформление и редактиране
 • Морфинг на мрежов елемент, разделяне и повторно съединяване на елементи
 • Инструменти за обединяване възли в близост 
 • Автоматично етикетиране на елементи
 • Работа в мащаб, схематично представяне и хибридна среда
 • Прототипни елементи (настройка с един клик)
 • Динамично мащабиране
 • Поддръжка на множество фонови файлове от изображението, CAD, GIS данни
 • Автоматично въвеждане и филтриране на полета с резултати (въз основа на използвания солвър)

Оперативна съвместимост и изграждане на модел

 • Единен набор от примерни файлове за четири съвместими интерфейса
 • Импорт/експорт на InRoads® Storm and Sanitary файлове
 • Внос на MX дренажни файлове
 • Поддръжка на Shapefile, Геобаза данни, Геометрична мрежа и SDE 
 • Преобразуване от поли линии в тръби от  DXF и DWG файлове
 • Oracle Locator/пространствена връзка за данни
 • GIS-ID атрибути (за поддържане на връзки между записите в файла източник и елементи в модела)
 • SCADAConnect за живи връзки с данни от SCADA системи
 • Шаблонни файлове (нови модели по образец)
 • Връзка с електрони таблици, Бази данни, Shapefile и ODBC 
 • Автоматично прехвърляне на данни за надморската височина 
 • Единен формат на файла с SewerCAD, CivilStorm и StormCAD

 

Хидравлика и операции

 • Два "мотора" за решаване с пълния набор от St. Venant включени уравнения
 • Implicit динамичен "мотор"
 • Explicit динамичен "мотор" (EPA-SWMM)
 • "Мотор" с рационално/постепенно променящото се решаване на потока
 • Симулация в продължителен период
 • Симулация за равновесно състояние
 • Автоматично проектиране на битова и дъждовна канализация на базата на ограничения 
 • Симулации на пиков поток
 • Дефиниране на изпарения
 • Дългосрочна непрекъсната симулация
 • HEC-22 изчисления за входeн капацитет
 • HEC-22 изчисления за топлинната загуба във възли
 • Поддръжка на V-образни и параболични улуци
 • Поддръжка на водосток с главни и крайни стени
 • Водоносна симулация
 • Контролни структури (бентове, шлюзове, криви на дълбочинен поток)
 • Управление на база правила
 • Анализ на замърсяването с опция за определяне на използването на земята категории и характеристики на повърхността на земята
 • Изпомпване с променлива скорост
 • Методи за профил на потока: капацитет и обратна вълна
 • Сумарен поток
 • Въздушни клапи за високите точки на главната мрежа
 • Комплекс помпени станции/главна мрежа
 • SCADA елемент
 • Анализ на въздействието в ниски коти
 • Моделиране на образуването на серен диоксид

Представяне на резултатите

 • Директни ArcMap визуализация и картографиране
 • Тематично картографиране
 • Динамични мулти-параметрични, мулти-сценарийни графики
 • Сраванване на сценарии и елементи
 • Shapefile контури
 • Разширено профилиране
 • Разширено таблично докладване с FlexTables
 • Анотация базирана на атрибутни свойства
 • Цветово кодиране и символика
 • Създаване на Google Earth (KML) файлове
 • Генериране на i-modle в 2D или 3D, включително за Bentley Map Mobile

Управление на мрежовия модел

 • Потребителски полета данни (с потребителското присвоени или  стойности, базирани на формула)
 • Неограничен брой сценарии и алтернативи
 • Управление на комплексни сценарий
 • Сравнение на сценарий
 • Глобално редактиране на таблично отчети
 • Сортиране и филтриране на таблични данни за отчети
 • Статистически анализ от таблични доклади
 • Адаптивни инженерни библиотеки
 • Динамични и статични набори данни за избор
 • Глобално управление на инженерните единици
 • Чертожни инструменти за преглед на свързаност на последователност
 • Автоматичен преглед на топологията
 • Запиване за висящ възел и задънена тръба 
 • Управление на под-модели
 • Показване посоката на водата на повърхността на всякакъв терен
 • Поддръжка на ProjectWise® иProjectWise® Geospatial Management 

Разпределяне и оценка на натоварването на дъждовни води

 • Автоматично разпределение на санитарния товар от гео-пространствени данни
 • Гео-пространствено разпределение на натоварването от фактуриране на консумацията (billing)
 • Разпределение на натоварването при използване дистрибуция на потока
 • Разпределение на натоварването на базата на земната площ
 • Оценка на натоварването на канализация на базата на прогнози за поетапно земеползване и прогнози за населението
 • Присвояване на натоварването в сухо време чрез използване на хидрографии, товарни единици, модели, и по шаблон
 • Потребителски адаптивни библиотеки с единици за санитарно натоварване на база площ, брой, изпразване и др.
 • Калибриране на приток и инфилтрация с помощта на RTK маси

 Дъждовни води, разпределяне и оценка на натоварването

 • Поддръжка на методи на оттичане: Хидрографски SCS Unit, Модифициран рационален метод, EPA SWMM, Хидрографски RTK Unit, Time-Area Метод, ILSAX и дефинирани от потребителя хидрография
 • Време на методите на концентрация: Дефинирани от потребителя, Картър, Eagleson, Espey / Winslow, Федералната авиационна агенция, Kerby Hathaway, Kirpich (PA и TN), дължина и скорос, SCS Lag, TR-55 Sheet Flow, TR-55 Shallow Концентриран Flow, TR-55 Канал Flow, приятел, Кинематична вълна, Bransby-Williams, и UK стандарт
 • Методи на загуба: Постоянен процент на загуби, Green и Ampt, Horton, Първоначална загуба и постоянна част, Initial Loss и Constant, SCS Curve Номер.  

PondMaker:Проектиране на отточни басейни

 • Автоматично обновяване на работен лист, съдържащ данните по проекта за множество проектни проучвания с единично езеро
 • Възможност за проектиране на множество езера 
 • Установяване на максимална изтичане в проценти (определен от потребителя или потоци предварително развитие)
 • Изчисляване на приток от/към езера 
 • Оценка на изисквания за размер на езера 
 • Проектиране на геометрията на езеро (план за категоризация или подземно съхраняване)
 • Проектиране конструкцията на оттичане
 • Оценка и сравнение на пиков поток и с обема преди/след развитието 
 • Хидрографската маршрутизация чрез езера

 


3D CAD/GIS

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни