• 02 490 1600
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

WaterGEMS за водоснабдяване

 

WaterGEMS - хидравлика на мрежи за доставка на вода от HAESTAD

Инженерните продукти на Bentley за вода, отпадъчни и дъждовни води продължават да предлагат върхови постижения при хидроложките и хидравлични анализи на водоснабдителни и канализационни мрежи. Тези продукти са разположени в целия план, проектиране, експлоатация и поддържане на жизнения цикъл на инфраструктурата на водните ресурси, за да се оптимизират дизайна, управлението на течове, приоритета на инвестициите, управлението на потреблението на енергия, както и за подобряване на работните процеси и полевите операции за рехaбилитация и техническа поддръжка.

WaterGEMS е мощно софтуерно решение за моделиране на хидравликата и управление на мрежи за доставка на вода. WaterGEMS може да работи в средата на ArcGIS, AutoCAD и MicroStation, или като самостоятелно приложение, в изпълнение на мечтата за оперативна съвместимост. WaterGEMS включва най-съвременните модули за управление на мрежи за доставка на вода:

 • Калибриране на мрежовия модел - Darwin Calibrator оценява на милиони възможни решения да позволяват на потребителите бързо да намерят хипотеза за калибриране на мрежата, която предлага най-добрите резултати за измерени потоци, налягане, и статус при включване/изключване.  Darwin Calibrator също позволява на инженерите да се опрат на данните за дебита и налягането, за да изберат местата за детайлно звуково изследване за откриване на течове.
 • Оптимизиран дизайн - Darwin Designer оценява хиляди алтернативи в топологията на мрежата, които отговарят на изискванията за хидравлика на потребителя и препоръчват тези модели, които намаляват до минимум капиталови инвестиции.
 • График на помпите - Darwin Scheduler позволява оптимизиране на операциите на помпите да посрещат хидравлични ограничения за налягане, скорост, честота на задействане на помпата, и нивата на резервоара.
 • Оценка състоянието на тръбите - Pipe Renewal Planner оптимизира моделирането на замяната при рехабилитация на главните водопроводи, изготвяйки подредба по най-лоши показатели тръбите.
 • SCADA интеграция - SCADAConnect позволява на потребителите автоматично да придобиват надзорен контрол чрез вграждане на SCADA данни техния WaterGEMS модел.
 • Опростяване на мрежата - Skelebrator автоматизира опростяването на мрежата, като едновременно с това поддържа свързаността и хидравличния баланс, преразпределяйки определените от вашата спецификация дебити.

 Основни функции на WaterGEMS:

Оперативна съвместимост, интерфейс и графично редактиране

 • Изпълнява от рамките на четири съвместими платформи:
  • »Самостоятелно под Windows
  • »ArcGIS (ArcMap)
  • »MicroStation
  • »AutoCAD
 • Неограничено undo/redo
 • Трансформиране, разделяне и повторно свързване на мрежови елементи
 • Инструмент за обединяване възли в близост
 • Автоматично етикетиране на елементи
 • Мащабирана, схематична и хибридна графични среди
 • Шаблони на обектни елелменти
 • Въздушен изглед и динамично мащабиране
 • Библиотеки с наименувани изгледи
 • Поддръжка на множество фонови слоеве
 • Поддържане на изображения, CAD и GIS файлове като фон

Хидравлика, Операции и Качество на водата

 • Симулация на стационарен режим на мрежата
 • Симулация на мрежата в продължителен период
 • Анализ на съставния при начално зареждане
 • Множество видове анализа на качеството на водите
 • Анализ на смесване от резервоари
 • Анализ на водата за остаряване
 • План партида за качество на водите
 • Анализ за критичност
 • Анализ за пожарен поток
 • Анализи основани на правила, или на логически контроли
 • Променлива скорост на изпомпване, с опция за използване на APEX, (разширение за автоматична оценка на параметрите)
 • Криви на системата
 • Моделиране на течове и спринклери
 • Анализ на загубата на вода
 • Необходими дебити, зависими от налягане
 • Моделиране на еднопосочно промиване, базирано на сценарии
 • Проследяване на водоизточници
 • Моделиране на клапани (елемент)
 • Клапани за освобождаване на въздух (елемент)
 • Дюза за запълване на резервоар (елемент)
 • Комбинирани криви за изпомпване
 • Изчисляване на емисиите на въглероден окис
 • Оптимизация на обновяването на тръби с Pipe Renewal Planner 

Изграждане на мрежовия модел

 • DXF, електронни таблици, бази данни и ODBC връзки
 • Shapefile, геобаза данни *, Геометрична Мрежа *, и SDE връзки (* когато работи в среда ArcMap)
 • Поддръжка на Oracle Spatial
 • GIS-ID атрибути за поддържа връзки между записите в източника на данни/GIS и елементи на данните в модела
 • SCADA Connect 25-сигнален пакет за живи връзки с данни (за и от SCADA системи)
 • Графичен SCADA елемент
 • Meter Customer елемент (водомер на клиента)
 • Автоматично разпределяне на консумацията от гео-пространствени данни
 • Гео-пространствено разпределение на консумацията и нуждите чрез клиентските водомери
 • Гео-пространствено разпределяне на консумацията и нуждите от плащанията на потребителите
 • Гео-пространствено представяне на консумацията на вода
 • Дневни, седмични, месечни и насложени модели на консумация
 • Оценка на неотчетена вода и течове
 • Глобална оценка на консумацията
 • Оценка на натоварване на мрежата в област, от брой потребители, при популация и при изпразване
 • Оценка на натоварването, базирано на дължина на тръбите
 • Извеждане на коти на височини от DEM, TIN и Shape файлове
 • Извеждане на коти на височини от CAD файлове и повърхнини модели
 • Серийна, паралелна, с изрязване по разклоненията и много факторна автоматизирана скелетизация на тръбите
 • Поддържане на скелетизация за изолиране клапани
 • Поддръжка на потребителски модели на данни, вкл. чрез формули

Управление на мрежовия модел

 • Неограничен сценарии и алтернативи
 • Управление на комплексни сценарий
 • Таблично редактиране на глобални атрибути
 • Управление на налягането в зона
 • Автоматизирана моделна скелетизация
 • Персонализирани адаптивни инженерни библиотеки
 • Сортиране и филтриране за таблични отчети
 • Статистически анализ от таблични отчети
 • Динамични и статични полета за избор
 • Управление на локални и глобални инженерни единици
 • Управление на под-модели
 • Чертожни инструменти за преглед на свързаност и последователност
 • Автоматичен преглед на топологията
 • Запитване за изолирани възли и задънени тръби
 • Поддръжка на екипна работа с ProjectWise / ProjectWise Geospatial

Представяне на резултатите

 • Директна ArcMap визуализация и картографиране
 • Тематично картографиране
 • Динамични мулти-параметрични, мулти-сценарийни графики
 • Сравняване на сценарии и елементи
 • Shapefile контури
 • Разширено профилиране
 • Разширено таблично докладване с FlexTables
 • Анотация базирана на атрибутни свойства
 • Цветово кодиране и символика
 • Създаване на Google Earth (KML) файлове
 • Генериране на i-modеl в 2D или 3D, включително за Bentley Map Mobile

Оптимизация (с помощта на генетичен алгоритъм)

 • Автоматизирано калибриране на мрежата с Darwin Calibrator
 • Оптимизиран дизайн и рехабилитация с Darwin Designer
 • Оптимизиран график на помпите с Darwin Scheduler

Енергийна ефективност и себестойност

 • Анализ на разходите за енергия
 • Анализ на капиталовите разходи

Повече информация за конфигурации, цени и лицензни условия можете да получите на тел. 02 490 1600, sofia@david.bg


3D CAD/GIS

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни