По-добри решения чрез сътрудничество!

Накратко за нас

От 1994 година до днес, ДАВИД Холдинг АД разработва софтуерни продукти и изпълнява системна интеграция на софтуер/хардуер и Интернет на Нещата (IoT).

За да гарантираме качеството на нашите продукти и удовлетвореността на потребителите ни, ние внедрихме, поддържаме и развиваме системи за управление на качеството, сигурността на информацията и управлението на ИТ услугите по международните стандарти ISO 9001, ISO 27001 и ISO 20000-1.

Мисия

Мисията на ДАВИД Холдинг АД е да доставя IT решения за подобряване ефективността на бизнес процесите и екипните взаимодействия в организации, желаещи да постигат, поддържат и развиват най-добри управленчески практики и конкуренти предимства.

Осъзнавайки своята социална отговорност и следвайки принципите на своята бизнес етика, ДАВИД Холдинг работи за интеграция в индустриалната среда в България с ценностите на Европейския Съюз, където коректността, иновациите и екипните усилия са гарант на националния и личен просперитет.

Визия

Давид Холдинг АД изпълнява своята мисия в условията на лоялна конкуренция с останалите доставчици на IT решения. Основен принцип в работата на дружеството е екипното взаимодействия с партньори и потребители за разработка, доставка и поддръжка на по-добри софтуерни решения и услуги.

Най-нови от блога

Продуктово портфолио на компанията

За администрация и услуги

Управление на бизнес процеси и документооборот в звена на държавната и общинска администрация.

ERP решение от висок клас

Гъвкаво решение за дигитална трансформация и ефективно управление на бизнеса.

Интегрирано IIoT решение

Наблюдение на състоянието и управление на екипите за техническа поддръжка на електро-механични съоръжения.

PLM решение от висок клас

Модерна и адаптивна система за управление на жизнения цикъл на продукта (PLM).

Индустриална IoT платформа

Oтдалечен Мониторинг, Оповестяване и Предвиждане на събития за електро-механични съоръжения.

Решение от висок клас за цифровизация на медии

Цифрови технологии от световна класа за радиоразпръскване, телевизия, аудио и видео индустрии.

Последни новини

Всички новини

Нашите клиенти

Екипът на Давид Холдинг АД предлага пълен набор от професионални услуги, които оптимизират управлението на бизнес процесите и документацията във вашата организация, улесняват и подпомагат работата ви с вече наличните при вас софтуерни решения.