е-Услуги

е-Услуги

Електронните услуги се интегрират в Интернет страниците на организация на потребител и дават възможност за:

 • Автоматично иницииране на услуга от гражданин или фирма по електронен път
 • Проверка статуса на заявена услуга от гражданин или фирма по електронен път
 • Получаване на резултата от изпълнение на услугата по електронен път

Порталното решение с електронни услуги значително повишава клиентската удовлетвореност и гарантира на потребителите:

 • Спестяване на време и разходи за транспорт за посещаване на офисите на администрацията при заявяване на услуга
 • Незабавен достъп до услугите по всяко време от всяко място
 • Удобство при подаване на заявленията
 • Бързо обслужване
 • Пълна информация за етапите по изпълнение на услугата
 • Възможност за заявяване на услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Внедрени проекти

Чрез системата се публикуват постановления, разпореждания и решения, включително протоколните, одобрявани от правителствата на Република България от 1990г. до сега. Информацията се актуализира непрекъснато с новоприетите актове.

Online

Не по-малко важни са и ползите за администрацията, предоставяща електроните услуги:

 • Подобряване качеството на обслужването
 • Повишаване ефективността на служителите
 • Значително намаляване натоварването на служителите, работещи с клиенти
 • Намаляване на времето за изпълнение на услугите
 • Спестено работно време на служителите за търсене на документи във връзка с изпълнение на услугите
 • Поглед в реално време върху изпълняващите се услуги и възможност за анализ и мерки за подобряване
 • Повишена прозрачност и отчетност
 • Намалени предпоставки за корупция