Етика и отговорност

Етика и отговорност

Бизнес етика

ДАВИД Холдинг АД уважава правото на избор на всеки потребител, и следвайки своята социална отговорност, подпомага потребителя при вземане на информирано решение в негова полза. Най-важното за нас е решаването на съществуващите при клиента проблеми и едновременно с това развитие на неговите IT системи.

За ДАВИД Холдинг АД интересите на потребителя са пред търговските интереси на Дружеството, и затова ние никога и при никакви условия не сме въвеждали и няма да въведем потребител в заблуда с цел продажба на продукт, решение и услуга, които не носят бизнес стойности на клиента.

ДАВИД Холдинг АД доставя първокласни IT решения за лоялна конкуренция с други доставчици, и уважавайки техните права, усилия и постижения никога и по какъвто и да е начин не е поставял под съмнение доброто име на конкурента, не е въвеждал потенциални купуващи в заблуждение относно конкуренти и техни продукти, както и не е прикривал факти и събития, даващи конкурентни предимства на друг доставчик.

Следвайки изложените тук визия за социална отговорност и бизнес етика, ние в ДАВИД Холдинг АД не сме допуснали и гарантираме че няма да допуснем наш клиент да се провали!

Социална отговорност

ДАВИД Холдинг АД, като доставчик на първокласни ИТ решения осъзнава своята отговорност пред потребители, клиенти и партньори в процеса на оценка на нуждите, внедряване на решение и техническа поддръжка на потребителите.

ДАВИД Холдинг АД формира инициативи, политики и решения за дългосрочно партньорство, гарантиращо ръста на приходите от продажби, запазване на работните места и ръста на бизнеса на клиента, и от там ръста на бизнеса на ДАВИД Холдинг АД.

ДАВИД Холдинг АД счита, че доброто образование, фокуса към иновациите, уважението и поощряването на постиженията са основна предпоставка за модернa и ефективнa икономика, осигуряващи достойното бъдеще на българската икономика. Ето защо, ДАВИД Холдинг АД счита като своя първостепенна задача инвестирането в системата на образованието, развитието на професионалните умения, формирането на политики за развитие и мотивация и създаване на умения за ефективна работа в екипна среда.

ДАВИД Холдинг АД осъзнава заплахата от климатичните промени, и затова сътрудничи, насърчава и подпомага компании, институти, и колективи, заети с проучването, разработката и производството на екологично чисти източници на енергия.