Лидерство

Фирмените ценности на ДАВИД Холдинг АД се основават на:

  • Култура на екипност
  • Култура на успех
  • Култура на промяна

В утвърждаване и развитие на този модел, ДАВИД Холдинг дава пример за лидерство във всички аспекти на взаимоотношенията със служителите и с външната среда.

Ръководството на ДАВИД Холдинг се извършва от уважавани и признати личности, доказали своите личностни и професионални качества:

Съвет на Директорите на Давид Холдинг АД

Председател на СД и Изпълнителен директор

Бальо Динев изпълнява длъжността Изпълнителен Директор от 1994 година. Със специалност "Телекомуникации" от ВМЕИ София, Бальо Динев има специализации по компютърната графика и CAD/CAM, оптимизацията на бизнес процеси и управление на жизнения цикъл(PLM). Извън служебните си задължения слуша Blues & Jazz музика, занимава се с любителска фотография и история на XX век.

Директор Продажби

Марияна Койчева е ключов двигател на процесите и взаимодействие с потребители при реализиране на проекти с Archimed eDMS. Завършила специалност "Електроника" от ТУ София, Мариана Койчева има основен принос при формиране и поддържане на инициативи и политики, гарантиращи удовлетвореността на потребителите на ДАВИД Холдинг АД. В извън работно време, Марияна Койчева се интересува от "твърда" музика и компютърни игри тип "стратегия".

Директор Технологии и развитие

Стойчо Недев е завършил ТУ София, филиал Пловдив специалност „Електронна техника и микроелектроника“. Специализирал е Маркетинг и вносно износни операции в Университета на Делауеър, САЩ. В ДАВИД Холдинг Стойчо Недев има основен принос за избор на авангардни технологии и дефиниране на подходи, необходими за изграждане на корпоративни решения за управление на бизнеса (ERP) и предоставяне на многоканални услуги по електронен път. Освен от технологии, се интересува от музика, литература, инвестиции и пазари.

Управляващи директори

Директор Финанси

Възпитаник на ВИНС Варна, Йонко Йонков е съосновател на ДАВИД Холдинг, заедно с Бальо Динев и Марияна Койчева. Изключителните предметни познания и аналитичност гарантират на ДАВИД Холдинг финансова дисциплина, а на неговите партньори - прозрачен процес на взаимни разплащания, необходими за взаимно доверие и добро сътрудничество. Извън работата, Йонко Йонков се интересува от история, политика и литература.

Лилия Кунчева

Директор Маркетинг

Съвместяваща успешно управлението на ДАВИД офис София, Лилия Кунчева е "лицето" на компанията, отговорно за публичния образ и маркетинговия успех на Дружеството. Със специалност МИО от УНСС, Лилия Кунчева управлява безупречно взаимоотношенията с ключовите потребители на ДАВИД Холдинг, планирайки инициативите за запознаване на потенциални потребители с възможни решения на техните проблеми. В свободното си време Лилия Кунчева се отдава на любимите си занимания – литература, кино и пътувания.