Резултати

Резултати

ДАВИД Холдинг АД е изпълнил успешно следните по-важни проекти:

Администрация на Министерски съвет

Потребител:
Администрация на Министерски съвет

Развитие на системата EUnet по проект "Усъвършенстване, координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз".

Национална Здравно-Осигурителна Каса

Потребител:
Национална Здравно-Осигурителна Каса

Разширяване на обхвата на използване на Archimed eProcess и надграждането му с нови модули и нов функционален обхват.

Държавен фонд

Потребител:
Държавен фонд "Земеделие"

Надграждане, внедряване, обновяване и поддръжка на цялостна интегрирана софтуерна система Archimed eDMS.

Национален Осигурителен Институт

Потребител:
Национален Осигурителен Институт

Разработка на електронни услуги за нуждите на НОИ.

Център за Превенция и Противодействие на Корупцията и Оранизираната Престъпност

Потребител:
КПКОНПИ

Доставка, инсталация и конфигуриране на платформа за управление на работните процеси и документи.

Министерство на Земеделието и Храните

Потребител:
Министерство на Земеделието и Храните

Разработка на софтуер за нуждите на ПРСР за анализ, контрол, прогнозиране и проверки.

Министерството на Транспорта и Съобщенията

Потребител:
Министерството на Транспорта и Съобщенията

Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги.

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Потребител:
Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Внедряване на ERP система 1C:Enterprise за цялостно управление на дейността.

Топлофикация Русе АД

Потребител:
Топлофикация Русе АД

Изграждане на специализирано ERP решение за управление дейността на топлофикационно дружество.

International Asset Bank

Потребител:
International Asset Bank

Изграждане на система за управление на електронни кредитни досиета, регулираща дейностите по подаване, обработка, взимане на решение и последващия контрол.

Изпълнителна Aгенция Автомобилна Aдминистрация

Потребител:
Изпълнителна Aгенция Автомобилна Aдминистрация

Виртуална система за електронно-комуникативна връзка за административно обслужване на граждани, фирми и организации.