Структура

Структура

Към началото на 2017 година, ДАВИД Холдинг АД е структурирано, както следва:

Холдингово управление – Извършва стратегическо планиране, планиране и управление на активите и търговските марки, управление на продуктовият портфейл, планиране и управление на инвестициите, партньорствата и бизнес развитието.

Дирекция Archimed eDMS – Разработване, внедряване и поддръжка на решения за управление на електронни бизнес процеси и документи.
подробно

Дирекция 1C:Enterprise ERP – Разработване, внедряване и поддръжка на ERP решения от висок клас на разумна цена.
подробно

СпейсКАД ООД – Разработване, внедряване и поддръжка на CAD/CAM/CAE и PLM решения за дигитално проектиране, дигитално производство и управление на жизнения цикъл.
подробно