Блог

Ползите от “Интернет на Нещата“ за производството

Днес интегрирането на IoT в производството трансформира индустрията и задвижва масивна цифрова трансформация.

От автоматизация на производството, използваща роботи и „коботи“ - сътрудничество между човек и робот - до предсказването на повреди в оборудването и проследяването на активите в склада, индустриалният IoT е в центъра на бъдещето на производството.

В тази статия разглеждаме различните случаи на използване на IoT в производството и обсъждаме тенденциите в развитието на IoT технологията.

30 годишен юбилей празнува ДАВИД Холдинг АД

image 1Уважаеми колеги и приятели,

На 9 Май 2024 година се навършват 30 години от създаването на ДАВИД Холдинг АД.

С мечтите на младия разум и с енергията на младите души стартирахме компанията с име – акроним от дейността ни в началото - Дизайн, Анимация, Видео, Издателска Дейност.

Безхартиено и интелигентно производство с Archimed eDMS

Българската фирма ЕМКА АД, Севлиево разполага с иновативна фабрика и изнася своята отлична кабелна продукция на международния пазар.

Ръководството на компанията взе решение да внедри отворена и интегрирана система за управление на документи, способна да рационализира вътрешните им комуникационни работни процеси.

Крайната цел е да се ускори ежедневната работа чрез доставка на цифрово съдържание, необходимо на различните отдели на компанията.

Cloud или On-premise сървърен модел. Кой да изберем за нашите нужди?

Внедряването в организацията на система за управление на бизнес процеси и документи, erp или друг тип система, неминуемо е свързана със съответната хардуерна обезпеченост. Всяка една документооборотна или erp система си има своите специфични технически изисквания, на които дадена организация трябва да отговори, за се гарантира работоспособността и безпроблемното използване на системата от потребителите.