Новини

Cloud или On-premise сървърен модел. Кой да изберем за нашите нужди?

Внедряването в организацията на система за управление на бизнес процеси и документи, erp или друг тип система, неминуемо е свързана със съответната хардуерна обезпеченост. Всяка една документооборотна или erp система си има своите специфични технически изисквания, на които дадена организация трябва да отговори, за се гарантира работоспособността и безпроблемното използване на системата от потребителите.

Безплатно ползване на Archimed eDMS за членове на БСК

ДАВИД Холдинг АД, дългогодишен член на Българска стопанска камара, стартира инициатива в подкрепа на дигитализацията и електронното управление на документи и работни процеси в бизнеса. За всички членове на БСК, компанията предоставя за безплатно ползване Archimed eDMS, първата българска софтуерна система за управление на документи и административни процеси.

Интервю на г-н Бальо Динев в списание Noblesse Oblige

На 1 юни 2023, излезе 14-тото издание на списание Noblesse Oblige, издавано от Българска стопанска камара. ДАВИД Холдинг АД имаше удоволствието да се включи в броя със специално интервю на Изпълнителния директор на компанията, г-н Бальо Динев.

ДАВИД Холдинг АД стартира европейски проект финансиран от Национален Иновационен Фонд

Управителният съвет на Националния иновационен фонд на свое заседание одобри Протокола на Ръководител ЗОУФ, с който се класират проектите подадени по Тринадесета конкурсна сесия на НИФ.