Блог

Безхартиено и интелигентно производство с Archimed eDMS

Безхартиено и интелигентно производство с Archimed eDMS

НАКРАТКО

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

 • Твърде много хартия
 • Бавна обработка на задачите
 • Инциденти от грешки

ПОЛЗИТЕ

 • Намаляване на хартията с над 2/3
 • По-бърз производствен процес
 • Бързи оторизации
 • По-ефективни работни процеси

“Имахме забавяния в производството, дължащи се на дългите периоди на оторизация. Благодарение на Archimed eDMS сме напълно безхартиени и дигитализирани. Производственият процес е плавен и продуктивен”.

ТЕОДОР ТАТЕВ
ЕМКА АД, Севлиево

КОМПАНИЯТА

Българската фирма ЕМКА АД, Севлиево разполага с иновативна фабрика и изнася своята отлична кабелна продукция на международния пазар.

Ръководството на компанията взе решение да внедри отворена и интегрирана система за управление на документи, способна да рационализира вътрешните им комуникационни работни процеси.

Крайната цел е да се ускори ежедневната работа чрез доставка на цифрово съдържание, необходимо на различните отдели на компанията.

РЕШЕНИЕТО

ДАВИД Холдинг извърши детайлен одит. Дългогодишният ни опит в комбинация със задълбочените познания на ЕМКА ни помогнаха да дефинираме ясни правила и да поставим основите на автоматизирано управление на документите и работните потоци в компанията.

Интеграцията ни отне доста време... и хора от тяхна страна.

П Р Е Д И М С Т В А

 • Почти 0% използване на хартия
 • Използването на хартиени документи се сведе до минимум
 • Повишаване на производството
 • Производственият процес се оптимизира, благодарение на отпадане на необходимостта от ръчно въвеждане на данни
 • Бърза оторизация
Image