Новини

ДАВИД Холдинг АД стартира европейски проект финансиран от Национален Иновационен Фонд

ДАВИД Холдинг АД стартира европейски проект финансиран от Национален Иновационен Фонд

Управителният съвет на Националния иновационен фонд на свое заседание одобри Протокола на Ръководител ЗОУФ, с който се класират проектите подадени по Тринадесета конкурсна сесия на НИФ.

В челните места на класираните проекти е ДАВИД Холдинг АД и неговите партньори, ВАПТЕХ АД и Бургаски Свободен университет.

Наименование на проекта:

Разработка на единна платформа и цифрово работно пространство с използване на ML (MACHINE LEARNING) и AI (ARTIFICIALINTELLIGENCE) за подпомагане на оперативните решения при експлоатация на електро-механични съоръжения на малки ВЕЦ.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА:

Разработка на единна платформа и цифрово работно пространство за подпомагане на оперативните решения при експлоатация на електро-механични съоръжения на малки ВЕЦ.

РЕЛЕВАНТНОСТ НА ПОСТАВЕНИЯ ПРОБЛЕМ:

Малките ВЕЦ се характеризират с базови решения относно сигурност, по-ниско ниво на автоматизиране и намален персонал. Експлоатирането на малките ВЕЦ е свързано с редица проблеми по отношение на диагностиката и предотвратяването на аварии.

РЕШЕНИЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

Въвеждането на нови ИКТ предлага иновативни възможности за ефективно управление и мониторинг. Отдалеченият мониторинг и контрол на малка ВЕЦ, е решение позволяващо безопасно спиране, включване в паралел с мрежата, регулиране на турбината, алармиране за критични събития и регистриране на данни за важни параметри.

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ:

  1. Възможности за адаптиране към наличната автоматика и управление
  2. Интернет достъп до персонално РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО
  3. Адаптивна логика за ОПОВЕСТЯВАНЕ при възникване на събития и процеси
  4. Съхранение, обработка и графично предоставяне на ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
  5. Визуални средства за създаване на логическа ПРЕДВИДИМОСТ на събития

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЦЕЛИ, ИНДИКАТОРИ И РЕЗУЛТАТ:

Проектът се базира на индикатори и цели за повишаване на оперативния, технологичния и инженерния капацитет позволяващ:

  • Измерване за ефективност, вибро-ускорения, температура, хидравлични налягания и др. на генераторни и турбинни лагери;
  • Анализиране на исторически данни посредством ML (MACHINELEARNING) и AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) и последващо сравнение (Посредством математически модели се измерва ефективността на отделните контролирани параметри. При отклонение се препоръчва планова диагностика на основни възли в агрегатите)