Новини

1C:ERP ще управлява всички процеси в Елдоминвест

1C:ERP ще управлява всички процеси в Елдоминвест

След обстойно проучване на средата и планиране, Давид Холдинг АД започна внедряване на 1C:ERP в Елдоминвест Варна - един от най-големите производители на бойлери и домакински електроуреди в България.

С внедряването на съвременно ERP решение, Елдоминвест цели създаване на единна управляема среда за бизнес всички процеси в организацията, с централизирано управление на данните в сигурна Client/Server среда. Основно предизвикателство е факта, че в новата интегрирана информационна ERP система трябва да бъдат наследени няколко съществуващи до момента отделни приложения и системи, с отделни хранилища на данни.

Предвижда се 1C:ERP в Елдоминвест Варна да се ползва от 100 едновременно работещи потребители. Планирано е внедряването да се извърши в четири последователни етапа:

 • Етап 1: Обучение, инсталация, анализ на изискванията и изготвяне на техническа спецификация
 • Етап 2: Разработка, миграция на данни, интеграция и настройка на системата и стартиране на пилотна експлоатация в завода за производство на нагреватели
 • Етап 3: Разработка, миграция на данни, интеграция и настройка на системата за внедряване във всички звена
 • Етап 4: Подготовка и стартиране реална експлоатация на системата във всички звена на предприятието

“Проектът за внедряването на 1C:ERP в Елдоминвест поставя много предизвикателства, тъй като се предвижда да обхване всички процеси в предприятието. Производството и логистиката са комплексни и с множество специфики. Налице са няколко информационни системи, които се предвижда да бъдат заменени или интегрирани, без това да нарушава нормалната работа на предприятието. За щастие най-новата версия 1C:ERP WE е в състояние напълно да отговори високите изисквания на клиента, а екипът по внедряване има много сериозен опит по реализацията на проекти в разнообразно и комплексно производства, каквото имаме в Елдоминвест. Свършена е значителна предварителна работа, което ще позволи постигането на видими резултати в кратки срокове. Очакванията на клиента са наистина високи, но сме убедени, че ще бъдат надхвърлени, тъй като софтуерът е на много високо ниво, а екипът по внедряване се състои от опитни професионалисти, които са силно мотивирани.” - споделя Стойчо Недев, ръководител на проекта от страна на Давид Холдинг АД.

В процеса на внедряване на 1C:ERP системата, Давид Холдинг АД ще изпълни широк кръг и значителен обем от експертни дейности, включващи:

 • Обучение на екип от ключови потребители за всички процеси
 • Консултантска помощ за процеса на структуриране на основните данни и номенклатури, включително класификация и кодификация
 • Реализация на пълен контрол на качеството на материали, полуфабрикати и готови изделия, включително на актуализация на СУК по ISO 9001
 • Създаване на потребителски инструкции
 • Подготовка на основни производствени данни като:
  • Производствени подразделения и складове;
  • Видове работни центрове, Работни центрове;
  • Статии за калкулация на планова себестойност;
  • Ресурсни спецификации (МРН);
  • Етапи на производство;
  • Технологични операции;
  • Бригади, изпълнители, заработки;
  • Аналози на материали и изделия;
  • Дефиниране на видове номенклатури;
  • Атрибути и правила за попълване на данни за всеки вид номенклатура;
 • Настройка на модели и процеси за планиране на продажби, производство, потребности, покупки, както и създаване на сценарии за тестване на процесите на планиране
 • Разработка и настройка на широк кръг функционалности и справки, необходими за ефективната оперативна работа и вземането на управленски решения
 • Извличане, анализ, унификация и миграция на данни (ETL)
 • Помощ при пилотната експлоатация
 • Подготовка за стартиране на редовна експлоатация
 • Съпровождаща експлоатация с първата седмица след старта
 • Поддръжка и бъдещо развитие на системата

В Елдоминвест за пръв път в България ще бъде внедрена най-новата версия на 1C:ERP WE. Тя включва значителни подобрения, особено в частта за планиране, управление и оперативно отчитане на производството (MES). Налични са мощни средства за описване на параметрични изделия, планиране и оперативно отчитане на производството, които са ключови за реализацията на конкретния проект.

Предвижда се извършването на цялостен бизнес анализ, въз основа на който да се направи цялостен реинженеринг и оптимизация на процесите. Ще се използват в максимална степен новите възможности, които предоставя 1C:ERP WE, най-добрите практики във всяка отделна област, като същевременно с това се отчитат уникалните конкурентни предимства на Елдоминвест с цел тяхното запазване и увеличаване. Особено внимание ще бъде отделено и на цялостния цикъл на проектиране и бързо внедряване в производство на нови иновативни изделия, което е от изключителна важност за Елдоминвест.

С внедряването на 1C:ERP Елдоминвест ще получи съвременна интегрирана система за управление всички основни процеси в компанията, даваща в реално време точни данни за състоянието и изпълнението им. Това ще позволи да бъдат вземани бързи оперативни и точни стратегически управленски решения, базирани на актуални данни. В динамичните времена, в които живеем, това е от ключово значение за успешното развитие на всяка компания.