Блог

Cloud или On-premise сървърен модел. Кой да изберем за нашите нужди?

Cloud или On-premise сървърен модел. Кой да изберем за нашите нужди?

Внедряването в организацията на система за управление на бизнес процеси и документи, erp или друг тип система, неминуемо е свързана със съответната хардуерна обезпеченост. Всяка една документооборотна или erp система си има своите специфични технически изисквания, на които дадена организация трябва да отговори, за се гарантира работоспособността и безпроблемното използване на системата от потребителите.

Едно от важните решения, които трябва да се вземат в самото начало, е дали базата с данни ще се съхранява на локален сървър в организацията (on-premise) или ще се съхранява извън организацията в облачна среда.

При избора на модела на сървърно съхранение on-premise или cloud трябва да се вземат предвид фактори като сигурността на данните, бюджета, с който разполагаме, типа на документацията, която съхранявате (конфиденциална или не), поддръжката, достъпа до данните, времето за реакция и други.

Всеки от двата модела крие своите предимства и недостатъци и носи след себе си съответните разходи за организацията, но нека да разгледаме малко по-подробно двата варианта.

Какво представлява модела On-premise?

При този компютърен модел организацията хоства съответния хардуер на място в инфраструтурата си, тя го е закупила, контролира, администрира и поддържа. Хората често използват термина on-premise по отношение на центрове за данни на организацията, включително сървъри, мрежови системи и системни компоненти, собственост на корпорацията. Размерът на паметта на базата данни зависи от капацитета на сървъра. Данните и друга информация се споделят между компютрите чрез локалната мрежа на организацията.

При този модел обикновено имаме еднократен голям първоначален разход при закупуването на сървъра и всички съпъстващи го компоненти – windows server, sql, памет, допълнителни дискове за бекъпи и т.н. Друг разход, който има организацията е за специлисти, които да администрират и поддържат сървъра и всички инсталирани системи и приложения на него.

Базата данни се съхранява във съответната организация, което гарантира допълнителна сигурност на данните и на достъпа, освен това имаме по-бързо време за реакция и достъп до тези данни, защото всичко се извършва във вътрешната локална мрежа на организацията.

Какви са предимствата на On-premise?

 • Спестяване на пари в дългосрочен план
 • Бързо време за реакция и достъп до системите
 • Повишена сигурност
 • По-голям контрол върху данните и случващото се с тях
 • Няма нужда от интернет свързаност при ползване в локалната мрежа на организацията

Какви недостатъци крие On-premise?

 • По-висока първоначална инвестиция 
 • По-високи разходи за енергия, включително за работа и за охлаждане на сървъра
 • Постоянен мониторинг и поддръжка на всички физически активи - сървър, мрежи, системи
 • По-трудна и по-скъпа мащабируемост
 • Отделяне на място за локално съхранение на сървъра
 • Отговорността се поема изцяло от организацията и хората по-поддръжка в нея, в случай на зловредни атаки
 • Изграждане на VPN връзка за отдалечен достъп извън организацията
 • Съхранение на данни в Cloud

При облачния модел, друга организация притежава сървърите, хранилището, базите данни и софтуера, доставяйки ги „като услуга“ на клиентите. Вместо да притежава хардуера и софтуера, организацията плаща, за да използва услугите, когато има нужда от тях. В този случай вие се доверявате на някой от доставчиците, предлагащи облачно съхранение на данни и използвате техните услуги. Сървърът и мястото за съхранение се наемат срещу месечна или годишна такса. Таксата обикновено включва всички актуализации и поддръжка.

Има три вида модели на облачни услуги:

 • Инфраструктура като услуга (IaaS) – плащате, за да използвате сървърите, виртуалните машини (VM), хранилището, мрежите и операционните системи.
 • Платформа като услуга (PaaS) - плащате, за да използвате услуги по заявка за разработване на софтуер, включително тестване, доставка и управление на софтуерни приложения.
 • Софтуер като услуга (SaaS) - базиран на абонамент софтуер, достъпен от интернет, който включва поддръжка като част от цената.

В случая на IaaS, който разглеждаме за съхранение на базите данни на нашата система за управление на бизнес процеси и документи, всякаква поддръжка на сървъра, ъпдейти и отстраняване на проблеми ще се извършват от страна на доставчика, който използвате. Данните ще се съхраняват извън вашата организация, като когато работите с конфиденциална информация и документи, който трябва да съхранявате за дълъг период от време, този тип решение не гарантира толкова добра сигурност, тъй като тя зависи от доставчика, който използвате и какво предлагат той в това отношение. В този случай имате минимална първоначална инвестиция, но за сметка на това повтарящи се разходи, на месечна база или на база брой заявки и потребление. Връзката до системата и базата данни, съхранявана в облака зависи от местоположението ви и времето за реакция може да варира.

По отношение на облачния модел на сървърно ползване трябва да имате и още нещо в предвид, дали ще ползвате Private Cloud или ще ползвате Public Cloud, което също е съществено значение за сигурността на вашите данни и информация.

Предимства на облачния сървърен модел (IaaS)

 • Поддръжката се извършва от страна на доставчика
 • Лесна мащабируемост
 • По-ниски първоначални разходи
 • Възможност за предлагане на многопластова защита на данните – управление на достъп, шифроване, защити на мрежа и приложения т.н.

Недостатъци на облачното съхранение на данни

 • Разчита се на доставчика
 • Възможно е изтичане на данни, не се препоръчва за много конфиденциална информация
 • По-високи разходи в дългосрочен план
 • Изисква непрекъснато много добра интернет свързаност и бързина на връзката
 • Постоянно ползване на VPN връзка за сигурен достъп до базата данни

Освен горните варианти имате възможност да използвате и хибридни решения като комбинация от локален сървър и облачно решение, например да съхранявате архиви на вашите бази данни в облачно пространство, с цел спестяване на пространство и пазене на резервно копие, в случай че локално настъпи някакво аварийно събитие довело до загубата на данни.

В крайна сметка моделът, който избере вашата организация, ще зависи най-вече от нивото на сигурност, от което се нуждаете, за да отговорите на стандартите за съответствие, и от бюджета, който сте готови да отделите за тези цели. Независимо дали ще използвате локален сървър или IaaS и двата модела ще осигурят на вашия бизнес ИТ инфраструктурата, от която се нуждае, за да се развива и за да могат вашите системи за управление на бизнес процеси и документи и erp системи да работят безпроблемно.